Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Social Work and Social Problems 15 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Social Policy in a National and International Perspective I 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Etnicitet och interkulturellt socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Människans psykosociala utveckling och livsvillkor 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Socialt arbete med äldre och funktionshindrade 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Socialt arbete med marginaliserade grupper 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Barn och familjer i utsatta livssituationer 15 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fältförlagda studier i socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Socialt arbete med brottsoffer 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Teorier och metoder i nationellt och internationellt socialt arbete 15 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Samtal och counselling i socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Organisation och ledarskap i socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Socialpolitik i ett nationellt och internationellt perspektiv II 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Utvärdering och kvalitetsarbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till ekologiskt socialt arbete 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Fördjupade forskningsmetoder i socialt arbete 15 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i Kandidatprogrammet i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)