Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp
Område Kriminologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kriminologiska definitioner och begrepp, brottslighetens struktur, omfattning och variationer samt vilka processer som leder till kriminalisering eller avkriminalisering. Vidare behandlas olika kriminologiska teorier om brottslighetens orsaker och samhällets reaktion på brott på individuell och strukturell nivå utifrån biologiska, psykologiska och sociologiska perspektiv. I kursen diskuteras även organiserad brottslighet, ungdomar och brott och genus och brott.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Viktimologi 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Brottsprevention 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om brottsprevention både i teoretiskt och praktiskt avseende. Bland annat diskuteras relationer mellan teorier om brottslighetens orsaker på individ- och samhällsnivå och olika typer av brottspreventiva begrepp och åtgärder på primär, sekundär och tertiär nivå. Särskild vikt läggs vid evidensbaserad brottsprevention.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Kriminologiska metoder I 15 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Kandidatprogrammet i Utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Polisvetenskap 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i Utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Juridik för analytiker i kriminologi 7.5 hp
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i Utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Droger och psykosocial ohälsa
Område Socialt arbete

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Kriminologisk teori
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i Utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Kriminologi i ett digitalt samhälle
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Forensisk psykologi
Område Psykologi

Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Kandidatprogrammet i kriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Organiserad och ekonomisk brottslighet
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Terrorism och brott mot mänskligheten
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Utvärderingsmetoder
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Kriminologiska metoder III
Område Kriminologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Kandidatprogram i utredningskriminologi.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)