Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp

Kurser inom programmet

Kandidatprogram i utredningskriminologi

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession 15 hp Kriminologi
Juridik för analytiker i kriminologi 7.5 hp Kriminologi
Brottsprevention 7.5 hp Kriminologi
2 Introduktion till kriminologiska metoder 10 hp Kriminologi
Kvantitativa metoder i kriminologi 10 hp Kriminologi
Kvalitativa metoder i kriminologi 10 hp Kriminologi

Årskurs 2

1 Kriminologisk teori 7.5 hp Kriminologi
Forensisk psykologi 15 hp Psykologi
Missbruk och psykosocial ohälsa 7.5 hp Socialt arbete
2 Terrorism och brott mot mänskligheten 7.5 hp Kriminologi
Polisvetenskap 7.5 hp Kriminologi
Brottslighet och företagen 7.5 hp Kriminologi
Ledarskap och organisation 7.5 hp Företagsekonomi

Årskurs 3

1 Tillämpad kriminologi med fältsstudier 15 hp Kriminologi
Utvärderingsmetoder 15 hp Kriminologi
2 Avancerade analysmetoder 15 hp Kriminologi
Examensarbete för kandidatexamen i kriminologi 15 hp Kriminologi
Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp