Sök

Kommunikationsprogrammet: Inriktning kommunikatör 180 hp

Förbered dig för ett yrkesliv i ett nytt medielandskap. Arbeta med information och kommunikation som din egen entreprenör, eller inom näringsliv, organisationer och myndigheter.

Om utbildningen

Vi lever idag i den kanske mest medialt och kommunikationstekniskt omvälvande tiden någonsin. Människors medie- och kommunikationsvanor förändras i snabb takt i symbios med digital teknologi och global ekonomi. Avgörande politiska frågor kretsar kring den digitala kommunikationslogiken och dess möjligheter och risker. Denna utveckling kräver både kunskap om medier och färdigheter i att hantera dem.

Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör är en bred och allsidig utbildning som både ger analytiska kunskaper för att förstå medieutvecklingen och konkreta kunskaper om kommunikation i ord och bild. Programmet utgår från det breda medievetenskapliga fältet, vars fokus är riktat mot såväl mediers olika uttrycksformer som mediers publiker och samhälleliga funktion. I programmet har vi specifikt valt att rikta oss mot både skrivande och visuell kommunikation, vilket ger kunskaper om samtida mediers möjligheter och begränsningar. Vidare ingår utbildning i projektledning och organisation samt organisationsutveckling, vilket tränar förmågan att leda och driva projekt, såväl internt som externt. En halv termins praktik ingår, vilket ger värdefulla erfarenheter av arbetslivet.

Kurserna i huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap utgör programmets akademiska bas. De är huvudsakligen inriktade mot teorier om medier, mot metoder att undersöka och analyera medier, och mot mediers historia. I programmet finns också kurser med inslag av tillämpningar och färdighetsövningar. Ett mål med utbildningen är att förbereda för ett arbetsliv som värdesätter den självständiga förmågan att problematisera olika aspekter av medier och kommunikation, samt att med ett vetenskapligt förhållningssätt både kunna identifiera och lösa kommunikationsproblem.

Till kommunikatörens arbetsuppgifter hör både att kunna göra omvärldsanalyser och analyser av innehållet i olika kommunikationssammanhang, göra strategiska överväganden samt äga så kallad beställarkompetens. Utbildningen är därför upplagd så att kurser med teoretiskt fokus varvas med kurser som tränar färdigheter i exempelvis copywriting, typografi och journalistiskt skrivande.

Efter utbildningen

Programmet förbereder för en bred arbetsmarknad. Kommunikatör, informatör eller medieanalytiker, inom såväl offentlig som privat verksamhet, är exempel på områden där du kan arbeta inom efter utbildningen.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2025
Ej öppen *
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19904
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)