Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 2
Utveckling, lärande och specialpedagogik 7.5 hp
Område Pedagogik

Med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras teorier om och synsätt på ungdomars utveckling ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Teorier om specialpedagogik studeras med fokus på ungdomars delaktighet i gymnasieskolan.

Kursen läses i relation till den verksamhetsförlagda utbildningen om 7,5 hp som ingår i blocket ”utbildningsvetenskaplig kärna två”. Det erfarenhetsbaserade lärandet utmanas och fördjupas i relation till teorier och modeller som behandlas i denna kurs.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Hållbar utveckling med inriktning mot ämneslärare 7.5 hp
Område Biologi

Kursen vänder sig till dig som läser Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Målsättningen är att från ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv ge grundläggande färdigheter och kunskaper så att du kan inkludera miljö och hållbarhetsfrågor i skolans olika ämnen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)