Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp

Från tanke till handling Har du redan en akademisk utbildning i ett eller flera skolrelevanta ämnen och har tankar på att bli lärare? Då kan vi erbjuda dig att läsa en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Om utbildningen

Behovet av lärare skiftar beroende på region, ort och ämne. Just nu är det god tillgång på lärare i historia och samhällskunskap medan det är balans eller brist i andra ämnen. Sammantaget bedöms arbetsmarknaden för lärare med lärarexamen vara god.

Vid Högskolan i Gävle kan du från HT19 läsa KPU med följande ämnen: biologi, engelska, fysik, geografi, historia, kemi, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk, teknik. Studiernas sammansättning måste motsvara de krav som ställs för att kunna undervisa i motsvarande skolämne. Svenska måste t.ex. innehålla både litteraturvetenskap och svenska språket. Studierna måste också innehålla ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp.

Om naturkunskap är det enda ämnet krävs 120 hp eftersom detta ämne endast ges på gymnasiet och det krävs alltid 120 hp i minst ett ämne för att du ska kunna ta ut en examen mot gymnasiet.

Utbildningen ges på distans med regelbundna träffar på Högskolan i Gävle upp till fyra gånger per termin. En träff kan vara två dagar. Utbildningen innehåller totalt 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär praktik på en skola på heltid. Det är fyra VFU-perioder på vardera 5 veckor.

Efter utbildningen

Utbildningen ger en behörighetsgivande examen som gör att du kan ansöka om lärarlegitimation i ett eller flera ämnen hos Skolverket. Du kan undervisa i årskurs 7-9 och/eller på gymnasiet beroende på hur många poäng du har i dina undervisningsämnen.

Examen

  • Ämneslärarexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Behörig att antas till programmet är den som har - minst 90 hp i något av följande ämnen: Biologi, Engelska, Fysik, Företagsekonomi, Geografi, Historia, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Svenska, Svenska som andraspråk, Teknik - varav minst 15 hp är ett självständigt arbete (examensarbete) Ämnesstudierna måste vara helt avslutade för att man ska kunna antas till programmet

Urval

Högskolepoäng

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2018
Distans
2018 - 2020
Ej öppen *
Antal platser: 50
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19202
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)