Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska I 20 hp
Område Engelska

Denna kurs ingår i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för ämneslärare i engelska. Särskild vikt läggs på engelsk språkdidaktik för att förbereda studenter för läraryrket. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnes- och ämnesdidaktiska studier i engelska II 10 hp
Område Engelska

Denna kurs ingår i kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för ämneslärare i engelska. Särskild vikt läggs på engelsk ämnesdidaktik för att förbereda studenter för läraryrket. Två moment ingår i kursen där det första momentet behandlar skriftlig och muntlig kommunikation utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. I det andra momentet behandlas litteraturens roll i undervisningen i skolämnet engelska utifrån kursplanerna för årskurserna 7-9 samt Engelska 5, 6 och 7 vid gymnasieskolan och vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)