Sök

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp

Är du sjuksköterska med examen från land utanför EU/EES och Schweiz? Vill du arbeta som sjuksköterska i Sverige?

Vårterminen 2022 startar Högskolan i Gävle en kompletterande utbildning för dig som är sjuksköterska med examen från länder utanför EU/EES/ Schweiz. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och innehåller både teoretiska och verksamhetsförlagda studier.

Utbildningen ger möjlighet till svensk sjuksköterskelegitimation

Om du har en sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz behöver du komplettera din tidigare utbildning för att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. I den här utbildningen får du möjlighet att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta som sjuksköterska i Sverige. När du har genomfört utbildningen med godkända betyg kan du ansöka om legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Så här får du svensk sjuksköterskelegitimation

Teoretiska och praktiska moment varvas i utbildningen

I de teoretiska delarna får du bland annat lära dig om sjuksköterskans funktion inom svensk hälso- och sjukvård, om lagar och regler, författningskunskap, farmakologi och läkemedelsberäkning och hälsa och ohälsa vid sjukdom. I våra metodövningssalar kommer du att träna på olika moment såsom att ge injektioner och ta hand om personer som drabbats av akut sjukdom eller skada.

Du kommer också att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården och kommunal vård och omsorg. Då ska du utveckla din yrkesroll och ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.

All VFU genomförs inom Region Gävleborg samt kommuner i Gästrikland och Hälsingland.

Anmälan inför vårterminen 2022

Du ansöker till utbildningen mellan den 15 september och 15 oktober på antagning.se
Senast den 18 oktober ska du även bifoga:

  • meritförteckning Word, 1 MB. (uppdaterad 210830) - kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen
  • handlingar som styrker din behörighet
  • övriga meriter du vill åberopa.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se 

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
- Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz - Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor - Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval
Särskilt urval

Mer om urval

Om det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker i två steg.

  1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
  2. Intervju

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Om du är folkbokförd i Sverige och har svenskt personnummer behöver du inte styrka att du är avgiftsbefriad. Sökande från övriga EU/EES-länder måste däremot bifoga handlingar som styrker medborgarskap.

För att avgöra om du är avgiftsskyldig eller inte, läs mer på antagning.se

 

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Våren 2022
Normal
2022 - 2023
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29321
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)