Sök

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp

Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera teknik, ekonomi och juridik? I lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. Ekonomisk/juridisk inriktning fördjupar sig mer inom fastighetsutveckling och de andra, som är en teknisk inriktning och en teknisk ingenjörsinriktning, fördjupar sig mer inom inom mätning och teknik. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

Om utbildningen

Lantmätarprogrammets mål är att utveckla kunskap om och erfarenhets­grundad kompetens för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information. Programmet tar upp hur Sveriges mark och byggnader (fastigheter) förvaltas och utvecklas samt vilken betydelse detta har för samhällsbyggnadsprocessen, genom att integrera kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. Du kan välja mellan tre inriktningar där cirka hälften av kurserna är gemensamma för inriktningarna.

EKONOMISK/JURIDISK INRIKTNING
Programmet ger en bred utbildning, du får kunskaper inom ekonomi, juridik, teknik och om samhällsbyggnadsprocessen och de delar som ingår. Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. Utbildningen sker genom föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivningar, seminarier, övningar och fältarbeten. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom t ex gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Studierna i den ekonomisk/juridiska inriktningen siktar mot att du ska kunna tillämpa lagar, bestämmelser och regler som berör fastigheter. Du lär dig vad som ingår i en fastighet, hur den kan användas och vem som på olika sätt kan ha rätt till den. Du lär dig också fastighetsvärdering, utveckling av fastigheter och fastigheters betydelse för samhällsbyggnadsprocessen och samhällsutvecklingen. Här ingår både vad som gäller inom tätort och på landsbygden. Du får även lära dig grunderna i teknisk lantmäteriteknik, bland annat i att hantera geografiska informationssystem (GIS).

Under programmet kommer du allt eftersom att få integrera dina nya kunskaper inom ekonomi, juridik och teknik. I det avslutande examensarbetet får du tillfälle att visa din förvärvade kompetens genom att utreda och presentera ny kunskap inom ämnesområdet.


Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan vissa kurser ges på engelska.

Efter utbildningen

Med den ekonomisk/juridiska inriktningen får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som t ex förrättningslantmätare, mark- och exploateringsingenjör, markförvaltare eller fastighetskonsult. Du kan få arbete vid t ex statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag och bolag med stora markinnehav. Eller varför inte bli egen företagare?

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2025
Ej öppen *
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19905
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)