Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Introduktion till högre studier 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik

Praktisk information om programmen på samhällsbyggnad
Akademiskt skrivande och muntlig kommunikation
Informationssökning
Det akademiska systemet
Vetenskapligt förhållningssätt
Projektarbete och grupprocess
Sakområdet för det valda programmet/inriktningen
Arbetsmarknadens roller inom det valda programmet/inriktningen

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geodetiska beräkningsmetoder 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik

Kursens syfte är att ge studenten kunskaper som krävs i geodetiskt tillämpad matematik för att kunna lösa enklare lantmäterispecifika problem och analysera dem med hjälp av lämplig statistik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Mikroekonomisk Teori 7.5 hp
Område Nationalekonomi

Varför är diamanter så dyra men vatten så billigt när vi kan leva utan diamanter men måste ha vatten för att överleva? Varför är det billigare för studenter än för icke-studenter att klippa håret i Gävle? Hur kan det vara så att kvinnor ofta har lägre lön än män för samma arbete?

Kursen syftar till att förmedla grundläggande ekonomiska begrepp och de teoretiska verktyg som behövs för att kunna analysera ett samhälles ekonomiska liv på mikronivå. Det visas hur dessa teorier används för att belysa ett antal ekonomiska företeelser, eventuella problem med dessa och argument för olika typer av ekonomisk politik.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Grundläggande mätningsteknik 7.5 hp
Område Geomatik, Lantmäteriteknik

Kursens syfte är att ge studenten de kunskaper som krävs i geodetisk mätningsteknik och hantering av geodetiska mätinstrument för att kunna genomföra och leverera kvalitetssäkrade mätningar och mätresultat.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Översiktsplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Lantmäteriteknik

Kursen innehåller analys för planering, planeringens praktiska delar, lagstiftning, planeringsprocess, konsekvensanalys, ekonomiska och sociala aspekter och miljöaspekter för översiktlig samhällsplanering.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Fysisk detaljplanering 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Lantmäteriteknik

Kursen innehåller granskning av detaljplaner, upprättande av egen detaljplan, fysisk planering, miljöhänsyn, trafikplanering, plan- och bygglagen och medborgardeltagande.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geovetenskap A 7.5 hp
Område Geografi

Kursen syftar till att ge kunskaper om naturresurser, särskilt mark- och vattenresurser, deras uppbyggnad och föränderlighet i landskapet samt att ge gedigna kunskaper i främst geologi och hydrologi så att man kan:
- bedöma naturlandskapets olika beståndsdelar främst med ledning av kartor och bilder
- insamla, tolka och presentera mark- och vattendata
Geovetenskap ger således referensramar för resurs- och miljöfrågor, teknik för resursutnyttjande och hantering av miljöproblem. Geovetenskap kan sedan underindelas i geologi, paleontologi, geomorfologi, hydrologi osv.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)