Sök

Kurser inom programmet

Lantmätarprogrammet, Inriktning högskoleingenjör

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Introduktion till högre studier 7.5 hp Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik
Algebra och geometri 7.5 hp Matematik
Geografisk informationsteknik 7.5 hp Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik
Linjär algebra 7.5 hp Matematik
2 Envariabelanalys 7.5 hp Matematik
Fastighetsbildningsteknik I 7.5 hp Lantmäteriteknik
Grundläggande mätningsteknik 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Kartografi och CAD 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik

Årskurs 2

1 Geovetenskap och geoteknik 7.5 hp Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik
Geodetiska fältövningar 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Fysisk detaljplanering 7.5 hp Samhällsplanering, Lantmäteriteknik
Geodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
2 Digital Fotogrammetri 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Byggmätning och organisation 7.5 hp Lantmäteriteknik
Geodetiska mätinstrument 7.5 hp Geomatik
Fastighetsbildningsteknik II 7.5 hp Lantmäteriteknik

Årskurs 3

1 Laserskanning från marken och luften 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
GIS raster/vektor 7.5 hp Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik
Vetenskaplig teori och skrivande 7.5 hp Samhällsplanering, Industriell ekonomi, Elektronik, Geomatik, Byggnadsteknik, Datavetenskap, Tillämpad geografisk informationsteknologi, Geografi, Energisystem, Maskinteknik, Lantmäteriteknik
Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5 hp Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik
2 Geodetiska referenssystem 7.5 hp Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Lantmäteriteknik
Byggmätning och arbetsledning 7.5 hp Lantmäteriteknik
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik 15 hp Lantmäteriteknik
Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)