Sök

Kurser inom programmet

Lantmätarprogrammet, Inriktning högskoleingenjör

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Introduktion till högre studier 7.5 hp Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik
Algebra och geometri 7.5 hp Matematik
Linjär algebra 7.5 hp Matematik
Geografisk informationsteknik 7.5 hp Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik
2 Fastighetsbildningsteknik I 7.5 hp Lantmäteriteknik
Envariabelanalys 7.5 hp Matematik
Grundläggande mätningsteknik 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Kartografi och CAD 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik

Årskurs 2

1 Geovetenskap och geoteknik 7.5 hp Samhällsplanering, Geografi, Lantmäteriteknik
Geodetiska fältövningar 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Fysisk detaljplanering 7.5 hp Samhällsplanering, Lantmäteriteknik
Geodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
2 Byggmätning och organisation 7.5 hp Lantmäteriteknik
Digital Fotogrammetri 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Fastighetsbildningsteknik II 7.5 hp Lantmäteriteknik
Geodetiska mätinstrument 7.5 hp Geomatik

Årskurs 3

1 GIS raster/vektor 7.5 hp Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik
Laserskanning från marken och luften 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5 hp Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik
Vetenskaplig teori och skrivande 7.5 hp Samhällsplanering, Industriell ekonomi, Elektronik, Geomatik, Byggnadsteknik, Datavetenskap, Tillämpad geografisk informationsteknologi, Geografi, Energisystem, Maskinteknik, Lantmäteriteknik
2 Byggmätning och arbetsledning 7.5 hp Lantmäteriteknik
Geodetiska referenssystem 7.5 hp Geospatial informationsvetenskap, Geomatik, Lantmäteriteknik
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik 15 hp Lantmäteriteknik
Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)