Sök

Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180 hp

Vill du vara med och spela en viktig roll i samhällsbyggnadsprocessen? Är du intresserad av att kombinera teknik, ekonomi och juridik? I Lantmätarprogrammets inriktningar finns denna bredd. Inom den tekniska inriktningen sker en fördjupning inom mätningsteknik och GIS (geografiska informationssystem) och inom den ekonomisk/juridiska sker fördjupningen inom fastighetsutveckling. Idag är det mycket stor efterfrågan på kompetens inom båda dessa områden.

Om utbildningen

Lantmätarprogrammets mål är att utveckla kunskap om och erfarenhetsgrundad kompetens för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information. Programmet tar upp hur Sveriges mark och byggnader (fastigheter) förvaltas och utvecklas samt vilken betydelse detta har för samhällsbyggnadsprocessen, genom att integrera kunskaper inom teknik, ekonomi och juridik. Du kan välja mellan tre inriktningar där cirka hälften av kurserna är gemensamma för inriktningarna.

TEKNISK INRIKTNING
Lantmätarprogrammet ger dig en bred utbildning. Du får kunskaper inom teknik och juridik men även inom flera andra ämnesområden. Utbildningen ger en successiv fördjupning inom lantmäteriteknik både genom ämnesfördjupning och utveckling av det vetenskapliga förhållningssättet. I undervisningen ingår föreläsningar, projektarbeten, rapportskrivningar, seminarier, övningar och fältarbeten. Vid flera tillfällen under utbildningen kommer du att möta representanter från arbetsmarknaden genom t. ex. gästföreläsningar, studiebesök och projektarbeten.

Studier på den tekniska inriktningen sker mot samhällsmätning - genom att dels praktiskt kunna utföra mätningar, dels förstå tekniken och teorierna som mätningsteknik bygger på. I undervisningen får du praktiskt arbeta med moderna mätinstrument och programvaror som används inom branschen, t.ex. GPS, totalstation, laserskanner och GIS. Du får också goda kunskaper inom bland annat fastighetsrätt och samhällsplanering.

Under programmet kommer du allt eftersom att få tillämpa dina nya kunskaper inom teknik, ekonomi och juridik. I det avslutande examensarbetet får du tillfälle att visa din förvärvade kompetens genom att utreda och presentera ny kunskap inom ämnesområdet.

Eftersom utbildningen har internationellt utbyte kan vissa kurser ges på engelska.

Efter utbildningen

Genom programmet får du spetskompetens för en framtida yrkesroll som exempelvis mätningsingenjör, GIS-ingenjör eller som samordnare av geografisk information. Du kan få arbete vid t. ex. statliga myndigheter (speciellt Lantmäteriet), kommuner, konsultföretag, skogsbolag eller länsstyrelser. Eller varför inte bli egen företagare ?

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1 b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2025
Ej öppen *
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19906
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)