Kurser inom programmet

Lantmätarprogrammet teknisk inriktning

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Termin Kurs Hp Område

Årskurs 1

1 Algebra och geometri 7.5 hp Matematik
Introduktion till högre studier 7.5 hp Geografi, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering
Geografisk informationsteknik 7.5 hp Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering
Fysisk detaljplanering 7.5 hp Lantmäteriteknik, Samhällsplanering
2 Geodetiska beräkningsmetoder 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Fastighetsbildningsteknik I 7.5 hp Lantmäteriteknik
Grundläggande mätningsteknik 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Kartografi och CAD 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik

Årskurs 2

1 Geodetiska fältövningar 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Geovetenskap och geoteknik 7.5 hp Geografi, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering
Samhällets förvaltning och utveckling 7.5 hp Lantmäteriteknik
Geodetisk mätosäkerhetsteori och nätutjämning 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
2 Digital Fotogrammetri 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Byggmätning och organisation 7.5 hp Lantmäteriteknik
Geodetiska mätinstrument 7.5 hp Geomatik
Fastighetsbildningsteknik II 7.5 hp Lantmäteriteknik

Årskurs 3

1 GIS raster/vektor 7.5 hp Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap
Laserskanning från marken och luften 7.5 hp Geomatik, Lantmäteriteknik
Fjärranalys och GIS-analys i land management 7.5 hp Geografi, Geomatik, Lantmäteriteknik, Samhällsplanering, Geospatial informationsvetenskap
Vetenskaplig teori och skrivande 7.5 hp Geografi, Byggnadsteknik, Datavetenskap, Geomatik, Lantmäteriteknik, Tillämpad geografisk informationsteknologi, Maskinteknik, Samhällsplanering, Industriell ekonomi, Elektronik, Energisystem
2 Geodetiska referenssystem 7.5 hp Geomatik
Byggmätning och arbetsledning 7.5 hp Lantmäteriteknik
Examensarbete för filosofie/teknologie kandidat i lantmäteriteknik 15 hp Lantmäteriteknik
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)