Studentprojekt

Bild på en Segway

Figuren visar slutresultatet.

Segway

Under vårterminen 2012 konstruerade en grupp maskiningenjörsstudenter en Segway tillsammans med några blivande elektronikingenjörer. Syftet var att utveckla och tillverka en Segway där kvalitetskänslan och funktionaliteten från de dyrare modellerna erhölls, men till en kostnad som kan konkurrera med de billigare modellerna.

Genom fokus på effektivt och kreativt konstruktionsarbete blev slutprodukten en fullt fungerande Segway till en kostnad av cirka 15000 kronor.


Bilder och information om projektet:

För mer information med bilder och filmer om hur vår Segway växt fram, följ länken:

http://www.facebook.com/pages/Projekt-Segway/390560360961326

En renderad bild från Pro/ENGINEER

Eldressin

I juni 2011 vann tre studenter från maskiningenjörsprogrammet tävlingen Delsbo Electric. Tävlingen, där eldrivna rälsfordon tävlar, går ut på att en person ska färdas cirka fyra kilometer på ett så energisnålt sätt som möjligt.

Under uppbyggnad av eldressinen användes olika produktutvecklingsmetoder, som studenterna lärt sig under studietiden, detta för att resultatet skulle bli så optimalt som möjligt. Fokus har under projektets gång legat på energieffektivisering, produktutveckling och konstruktion.

Visar vinnande laget som vann dressintävlingen

Figuren visar det vinnande laget som vann 25 000 kr.

Eldressin två

Under våren 2012 vann studenter från maskiningenjörsutbildningen på nytt tävlingen Delsbo Electric. Denna gång blev energiförbrukningen endast 2,4 wattimmar/personkilometer vilket är nytt världsrekord för ett järnvägsfordon.


Figuren visar en hållfasthetsanalys av pressarna.

Figuren visar en hållfasthetsanalys av pressarna.


Utredning av avvattningspressar

Vid papperstillverkningsprocessen, på Billerud Korsnäs, används avvattningspressar för att reducera vattenhalten i pappersmassan. Företaget har haft problem med dessa pressar eftersom axelbrott och havererade mantelplåtar orsakade stopp i tillverkningen. En grupp maskiningenjörsstudenter utredde och analyserade varför dessa gick sönder.

Responsen från företaget var mycket positiv efter att studenterna redovisat sitt resultat vilket tydde på att studenterna lyckats bra med sitt projektarbete.


En bild på den färdiga prototypen, utskriven i vår 3D-skrivare

Mätutrustning

Projektet gick ut på att ta fram en mätningslösning vid slipersläggning. Slipers är de betongklossar som tågrälsen vilar på. Företaget Rosenqvist Rail AB ville ersätta manuell mätning (personer som mäter med måttstock) vid slipersläggning med en automatisk mätanordning.

Slutresultatet blev en produkt för avståndsmätning genom att använda ultraljudsteknik. Produkten består av två delar, en del som gör avståndsmätningar, den andra delen signalerar maskinföraren.

Bild för Trimbord för hundar

En renderad bild på den färdiga produkten

Trimbord för hundar


Dagens hundtrimbord är dyra och opraktiska. Går det att tillverka ett bord tänkt för hundtrimning med en högre standard än de som idag finns på marknaden, och till ett mer förmånligt pris? Detta var frågeställningarna som de förstaårsstunderna formulerade för sitt projekt. Syftet var att utveckla ett hundtrimbord som ska kunna konkurrera på marknaden.

Detta projekt behandlar ämnet produktutveckling i syfte att väva samman de inledande momenten i kursen Produktutveckling och Produktionssystem, med en projektbaserad studieform. Vi har som studenter utvecklats i konsten att arbeta i projekt där vi sett vikten av en väl sammansatt grupp där ambitioner, mål och ansvarsfördelning klargjorts. Här har vi fått en första inblick i hur det går till att ta fram en ny och bättre produkt.

Bild på malmvagn

Resultatet blev en lätt konstruktion i höghållfast stål som uppfyller angivna krav

Malmvagn


Det huvudsakliga syftet med projektet var att konstruera en godsvagn med bottentömning för rälsbunden transport. Godsvagnens användningsområde är att transportera järnmalm. Syftet var även att studenterna skulle utveckla sin förmåga att arbeta i projektform.
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)