Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Maskiningenjör (Co-op) är kopplat till de globala målen.

Utbildningen kan speciellt kopplas till tre av FN:s globala mål:

  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbar konsumtion och produktion.

Det innebär att miljöaspekten tas med i alla delar - allt från produkter och system till processer och tjänster. Det ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar och ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning utifrån ett miljöperspektiv.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I utbildningen kommer du att ingå i flera projektarbeten där uppgifter hämtas från industrin. I kurserna får du som student träna på att utveckla hållbara, smarta och ekonomiska lösningar för framtidens samhälle.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som maskiningenjörsstudent kommer du känna dig inkluderad, hörd och lära dig att använda resurser på ett effektivt sätt för att säkerställa en hållbar livsmiljö för kommande generationer.

Hållbar konsumtion och produktion

Utbildningen ger dig en helhetssyn på produktframtagningsförloppet ”från grundidé till färdig produkt”. Du lär dig effektiva metoder och system för att konstruera och skapa hållbara produkter som kan möta framtidens samhälleliga utmaningar.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-02-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)