Herobild

Miljöstrateg 180 hp

Behovet i samhället av kompetens inom hållbar utveckling kommer att växa framöver med tanke på en fortsatt växande befolkning globalt, ökad konsumtion och ökad efterfrågan på begränsade resurser. Allt detta leder så klart till en ökad belastning på miljön.

Var med och skapa förutsättningar för en hållbar planet

För att undvika alltför stora problem för mänskligheten behövs både ett förebyggande miljöarbete, kontinuerlig uppföljning av miljöfaktorer, energi-/resurseffektivisering, och anpassningar av samhället till jordens begränsningar och förändrade förutsättningar i miljön omkring oss. Det är där du som miljöstrateg kommer in.

Unik kombination

Kombinationen miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering är unikt vid svenska lärosäten.

  • Miljöteknik - handlar om att lära sig om ny teknik och dess miljöegenskaper, inom exempelvis områden som byggnader, vatten, avfallshantering,  energi och transporter
  • Miljöpsykologi – behövs för att kunna förstå och kritiskt granska hur individer agerar som medborgare och konsumenter, men också som beslutsfattare i företag och organisationer.
  • Samhällsplanering – behovet av material, energi och transporter har sin grund i hur vi planerar samhället och skapar förutsättningar för hållbara beteenden i vardagen.

Tillsammans ger detta insikter om vilka konsekvenser olika strategier kan få i arbetet för minskad miljöpåverkan och hållbar utveckling.

Starkt växande både nationellt och internationellt

Som miljöstrateg arbetar du inom näringsliv och offentlig sektor med att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för både människor, djur och växter. Du arbetar med aktuella och framtida åtgärder som syftar till att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen som exempelvis Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö.

Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksamheter i Sverige. Det finns ett generellt behov av att höja kompetensen inom området i kommunerna. Det är också ett område som växer starkt internationellt.

Välj Co-op och kom närmare verkligheten

För att bli extra attraktiv på arbetsmarknaden kan du läsa utbildningen som en Co-op-utbildning. Du får då arbetslivserfarenhet genom att kombinera studier med arbete under betalda arbetsperioder på ett företag. Närmare verkligheten än så kommer du inte på en högskola!

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2019
Normal
2019 - 2022
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19101
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)