Sök

Miljöstrateg 180 hp

Som miljöstrateg arbetar du inom näringsliv och offentlig sektor med att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö för både människor, djur och växter. Du arbetar med aktuella och framtida åtgärder som syftar till att Sverige ska nå sina miljökvalitetsmål som begränsad klimatpåverkan och en god bebyggd miljö.

Om utbildningen

När du läser till miljöstrateg får du en kandidatexamen i miljöteknik, men utbildningen innehåller så mycket mer än så. Du kommer inom ämnet miljöpsykologi lära dig förstå hur vi människor påverkas psykologiskt av varandra och den miljö vi verkar i och även förstå hur miljön påverkas av oss människor. Ett centralt tema är miljöbedömning där fokus ligger på olika delar av den byggda miljön som byggnader, energisystem, transporter och infrastruktur, samt produktion och konsumtion av övriga varor och tjänster. Du läser också kurser inom samhällsplanering, ekonomi och juridik. Programmet innehåller tre större projektkurser som ger möjlighet till såväl breddning som fördjupning inom miljöområdet. I flera kurser läser du tillsammans med blivande ingenjörer och du kommer även träna på att arbeta tillsammans i projektform, och att presentera ditt arbete muntligt och skriftligt.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Efter utbildningen

Idag hittar man miljöstrateger i de flesta organisationer, det kan vara kommuner, länsstyrelser och regioner men också stora och medelstora företag som bedriver att aktivt miljöarbete. Arbetsuppgifterna kan variera, det kan vara allt från att upprätta policy, planer och program till att följa upp miljömål, utforma styrmedel, delta i expertgrupper och arbetsgrupper inom branschorganisationer till att bedöma ansökningar om projektmedel. Med en utbildning till miljöstrateg kan du även arbeta som miljöchef, miljösamordnare, miljöutredare, handläggare med mera.

Du kan efter examen fortsätta studera på avancerad nivå med möjlighet till forskarstudier.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)