Sök

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Hjälp andra att må bra på jobbet! Personalen är en organisations viktigaste tillgång. Att jobba med personal- och arbetsmiljöfrågor och medverka till att utveckla både medarbetare och organisationer gör dig till en viktig del av varje arbetsplats och av en hälsosam, positiv samhällsutveckling.

Nyckelroll för människan i arbetslivet

Medarbetares kompetens, engagemang och välmående är avgörande för organisationers framgång, och med en bred kompetens om människan i arbetslivet har du som personalvetare en nyckelroll på många arbetsplatser. Under utbildningen har du regelbunden kontakt med yrkesverksamma inom HR-området genom arbetslivsanknutna examinationsuppgifter, fältstudier och gästföreläsningar, och du får därmed värdefulla kunskaper och kontakter inför ditt framtida yrkesliv.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

När HR-funktionen får en allt viktigare position inom både näringsliv och offentlig sektor ökar också behovet av personer med utbildning inom strategiska personalfrågor. Utbildningen till personalvetare ger dig en bred kompetens och därigenom en god beredskap att möta utmaningar som du som personalvetare kan ställas inför i din kommande yrkesroll.

Från rekrytering till fysisk arbetsmiljö

Efter examen kan du arbeta med ett brett spektrum av operativa och strategiska arbetsuppgifter - från rekrytering, kompetensutveckling och organisationsutveckling till att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du får också en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudämne och behörighet till studier på avancerad nivå.

Urvalsgrupp för dig med arbetslivserfarenhet

30 % av platserna reserveras för behöriga sökande med minst två års arbetslivserfarenhet. Platserna i denna grupp meritvärderas baserat på betyg.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2025
Ej öppen *
Antal platser: 54
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19806
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)