Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Tycker du om att arbeta med människor och är intresserad av ämnen som psykologi, sociologi, folkhälsovetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi och juridik? Personal- och arbetslivs­programmet ger dig en bred samhällsvetenskaplig utbildning samt ett yrke som personalvetare.

Om utbildningen

PA-programmet är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning som leder till en filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde samt förbereder dig för arbete som personalvetare. Programmet ger dig en bred kompetens i samhällsvetenskap samt en fördjupad kompetens inom området psykologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Utbildningen består av sex temaområden där varje tema om­fattar cirka 30 högskolepoäng. Dessa huvud­teman avspeglar på olika sätt områdena individ, organisation och arbetsliv:

Tema 1. Psykologins grunder med arbetslivsprofil
Tema 2. Juridik och företagsekonomi med arbetslivsprofil
Tema 3. Organisationsprocesser
Tema 4. Arbetsmiljö och hälsa
Tema 5. Statsvetenskap med arbetslivsprofil
Tema 6. Personalvetenskapliga tillämpningsarbeten

Tema 1 introducerar dig till utbildningen och yrkesområdet, ger dig kunskaper om psykologiska teorier och metoder samt behandlar individen med koppling till personal- och arbetslivsfrågor. Tema 2 och 5 ger dig en grundläggande kunskap i arbetsrätt, företagsekonomi och offentlig förvaltning. Under tema 3 ingår kurserna arbets- och organisationspsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv. Tema 4 ger dig kunskap om hälsoarbete inom arbetslivet och sambanden mellan arbetsplatsens miljö och individens hälsa. Under tema 6 får du både metodkunskaper och möjlighet till fördjupade och tillämpade studier av personalarbetets innehåll. Temat avslutas med ett vetenskapligt examensarbete inom det personal- och arbetsvetenskapliga området.

Efter utbildningen

Behovet av utbildad personal som ansvarar för personalfrågor inom offentlig och privat verksamhet ökar. Som personalvetare kan du bl.a. arbeta med rekrytering, personalplanering, löne- och förhandlingsfrågor, arbetsmiljö och information, personalutbildning och personal- och organisationsutveckling på en chefs- eller mellanchefsnivå.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Normal
2020 - 2023
Antal platser: 54
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19806
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-11-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)