Sök

Samhällsplanerarprogrammet 180 hp

Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens hållbara samhälle. Är du intresserad av att påverka vår gemensamma livsmiljö? Hur ska städer och landsbygd utformas och utvecklas? Hur kombinerar vi motstridiga intressen vad det gäller att bygga nytt och samtidigt bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer? Detta är centrala frågeställningar för geografer och samhällsplanerare. Hos oss får du praktisk erfarenhet av tekniska verktyg, bl.a. geografiska informationssystem (GIS), geovisualisering och planritning. Detta i kombinationen med teoretiska kunskaper i geografi och samhällsplanering gör att du blir mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Om utbildningen

PROGRAMMETS TVÅ INRIKTNINGAR: GEOGRAFI OCH SAMHÄLLSPLANERING
Samhället står inför stora utmaningar i form av t.ex. växande städer, trafikproblem, segregation samt förändringar i klimat- och markanvändning. Samspelet mellan människa, samhälle och naturens egna processer är därför i fokus för utbildningen.

Programmet vilar på två ben, geografi och samhällsplanering. Geografin ger kunskaper om hur natur- och kulturlandskapet har formats, olika rumsliga mönster och processer. Vi belyser samhällets utvecklingsmöjligheter ur geopolitiska, sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter. Detta kopplas samman med kurser inom naturgeografi, naturrisker samt klimat- och miljöbedömning. I samhällsplaneringen får du kunskaper om den juridiska genomförandeprocessen och färdigheter för skapandet av översikts- och detaljplaner, t.ex. för att bygga och utveckla stadsdelar och bostadsområden. Vi tar även upp etiska och demokratiska frågor, något som blivit alltmer viktigt i planeringssammanhang.

Vi är ledande i Sverige inom utbildning av geografisk informationsteknologi och geovisualisering. Vi arbetar för att ständigt uppdatera utbildningen och följa den tekniska utvecklingen. På senare tid har det skett en revolution inom datahanteringen som möjliggör att med relativt enkla metoder visuellt åskådliggöra komplexa tekniska analyser. Du kommer att få färdigheter i bl.a. fjärranalys, GIS och computer aided design (CAD). För att kunna gestalta och visualisera illustrativa och informativa kartor och planer får du kunskap om och träning i 2D- och 3D-programvaror.

UNDERVISNINGSFORMER
Programmet bygger på projektbaserad undervisning samt praktisk ”learning-by-doing” där du får prova på olika arbetsprocesser. Du får de teoretiska kunskaperna som är nödvändiga för att kritiskt kunna analysera och granska ett aktuellt utgångsläge i förhållande till de önskade förändringarna. Föreläsningar, laborationer eller seminarier i mindre grupper är andra exempel på vanliga undervisningsformer. Fältstudier, exkursioner och platsbesök är uppskattade inslag. I utbildningen ingår även att träna skriftlig förmedling av ditt budskap samt att presentera inför åhörare.

Utbildningen samarbetar med företag och myndigheter inom regionen. Detta möjliggör att vi arbetar med aktuella planer, data, information och frågeställningar. Vi erbjuder även möjligheten att välja till en praktikkurs, där du som student får komma ut på en arbetsplats och lära dig mer om din framtida yrkesroll.

UTBYTESSTUDIER
Är du intresserad av utbytesstudier finns det möjlighet att förlägga en del av utbildningen utomlands. Du får värdefulla utlandserfarenheter och kan dessutom tillgodoräkna dig utbytet inom programmet. Samarbetet med lärosäten från andra länder innebär att några kurser på Samhällsplanerarprogrammet ibland ges på engelska.

Efter utbildningen

Våra studenter är efterfrågade inom hela samhällsbyggnads- och miljöområdet. Geograferna arbetar oftare med bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, såsom naturresurser, markanvändning, transporter, lokalisering och urbansociala frågor. Samhällsplanerarna fokuserar i större utsträckning på gestaltning av stadens offentliga rum samt detalj- och översiktsplanering.

Samhällsplanerarprogrammet möjliggör vidare studier på magister- och masternivå inom geografi och samhällsplanering i Sverige eller utomlands. Som en direkt påbyggnad på Samhällsplanerarprogrammet ges vid Högskolan i Gävle magisterprogram (1 år) i geomatik eller masterprogram (2 år) i geospatial informationsvetenskap. Du kan därefter söka mer specialiserade jobb på arbetsmarknaden eller studera vidare på forskarutbildning, t.ex. geospatial informationsvetenskap vid Högskolan i Gävle.

VANLIGA JOBB
Geograf, GIS-analytiker, CAD-tekniker, geovisualiserare, kartograf, klimatutredare, MKB-samordnare, miljöutredare, planeringsstrateg, samhällsplanerare, planarkitekt, planingenjör, plantekniker, stadsutvecklare.

VANLIGA ARBETSGIVARE
Kommuner, länsstyrelser, myndigheter, konsultföretag, egen företagare.

Examen

  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Normal
2022 - 2025
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19123
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)