Sök

Studentprojekt

På Samhällsplanerarprogrammet ingår projektarbeten som moment i många kurser. Projektarbeten ger studenten möjlighet till fördjupning i aktuella problemställningar. Studierna avslutas med ett självständigt examensarbete på 10 veckor, som kan genomföras i samverkan med näringslivet och offentliga myndigheter.

Prisregn över examensarbeten under läsåret 2020—2021

Under 2020 och 2021 föll ett riktigt prisregn över våra studenter på Samhällsplanerarprogrammet för deras prestationer. Två studenter fick dela på ett stipendium från Tekniska förening i Gävle och tre studenter fick ta emot pris för sina respektive examensarbeten från organisationer i branschen.

Studenterna Isabel och Linnéa fick under 2021 ta emot stipendium från Tekniska föreningen i Gävle.

Stipendium från Tekniska föreningen i Gävle

Isabel Lamberg och Linnéa Jonsson fick våren år 2021 Tekniska föreningen i Gävles högskolestipendium för examensarbetet: ”Upplevd trygghet i grönområden studerat utifrån parkmiljöns utformning och användningsområden: En fallstudie av Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle".

Tekniska föreningen i Gävle

Årets prestation 2021 från Kartografiska sällskapet

Shabnam Alinazari och Catrin Alvinder fick våren 2021 Kartografiska sällskapets pris Årets prestation för examensarbetet: "I barn och ungas ögonhöjd - En checklista från barn till plan för detaljplanering".

För att de på ett mycket heltäckande sätt redogör för läget kring barnperspektivet i detaljplanering, både i dagens lagstiftning och aktuellt forskningsläge kring barns behov och rumsliga förmåga. Det gedigna arbetet har genererat en checklista som baseras på författarnas sakkunskap i ämnet samt vad som värderas högst av barnen själva.

Juryns motivering till priset Årets prestation, Kartografiska sällskapet.

Säkraplatsers pris 2020

Linn Johansson fick hösten 2020 motta nätverket Säkraplatsers pris 2020 för examensarbetet: "Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden: En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle".

Linn Johansson tar emot pris för sitt examensarbetet om stadsdelens Sätra. Examensarbetet tar upp trygga och otrygga områden i Sätra och hur de kan göras tryggare och säkrare.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)