Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Du utbildas i att ge god omvårdnad, ansvara för och utveckla den professionella omvårdnaden med insikt och förståelse för människor och människors resurser, behov och problem.

Om utbildningen

Sjuksköterskeprogrammet leder till sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde.

Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning, som ger kunskaper och färdigheter för en självständig yrkesutövning som sjuksköterska och förbereder för fortsatta studier inom området. Det som kännetecknar sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle är en unik satsning på den verksamhetsförlagda utbildningen, ett nära samarbete med vårdverksamheten som säkrar kvalitet samt Sveriges modernaste träningscentrum.

I huvudområdet omvårdnad studeras hälsa, människa, miljö, omvårdnadshandlingar, kommunikation, etik samt vetenskaplig metod. Likaså ingår omhändertagande och förebyggande insatser vid kroppsliga och psykiska sjukdomstillstånd för människor i alla åldrar. Under slutet av utbildningen genomförs ett självständigt examensarbete inom omvårdnad som omfattar 15 hp.

Medicinsk vetenskap, med inriktning mot vård, innehåller kurser om människokroppens anatomi och fysiologi, farmakologi med läkemedelsräkning, mikroorganismer och vårdhygien. Utöver detta ingår kurser om olika sjukdomars orsak, symtom och behandling inom medicin, kirurgi, infektion, äldrevård, psykiatri samt vård av kvinnor och barn.

Utbildningen innehåller både teoretiska och kliniska utbildningsdelar. Den kliniska utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och klinisk färdighetsträning. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd både inom den öppna och slutna vården, till exempel på sjukhus, kommunal vårdverksamhet och vårdcentraler. Den görs på olika orter inom Gävleborgs län (Gästrikland och Hälsingland) samt för studieort Norrtälje inom Norrtälje kommun. Under den verksamhetsförlagda utbildningen kommer du att följa handledares schema och gå dagar, kvällar och helger. Verksamhetsförlagd utbildning genomförs med en pedagogisk modell för lärande kallad kamratlärande.

Vid höstantagningen ges sjuksköterskeprogrammet som med Gävle som studieort och vid vårantagningen ges utbildningen på studieorterna Gävle, Bollnäs, Hudiksvall och Norrtälje. Att tillhöra en viss studieort innebär att du kommer att ha regelbundna fysiska träffar på studieorten. Studenter från alla studieorter träffas också på Högskolan i Gävle för vissa undervisningsmoment och ofta också för kursintroduktion. Arbetsformerna under utbildningen innebär bland annat föreläsningar, seminarier, verksamhetsförlagd utbildning, klinisk färdighetsträning, självstudier och grupparbeten. Vissa delar av utbildningen genomförs nätbaserat, vilket exempelvis innebär att du kommer att delta i vissa föreläsningar och seminarier via nätet.

Efter utbildningen

Du kan efter examen ansöka hos Socialstyrelsen om legitimation, vilket krävs för att kunna arbeta som sjuksköterska. Som sjuksköterska kan du arbeta inom hälso- och sjukvård i landsting och kommun samt i privat regi. Utbildningen ger även möjlighet till arbete utomlands. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är god. Det finns möjlighet att studera vidare till specialistsjuksköterska eller ta en magister- eller masterexamen. Därefter kan du läsa på forskarnivå och ta en licentiat- eller doktorsexamen.

Examen

  • Sjuksköterskeexamen
  • Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2020
Normal
2020 - 2023
Antal platser: 90
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19300
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Våren 2021
Normal
2021 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 54
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-29301
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Våren 2021
Normal
2021 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 18
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-29302
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Våren 2021
Normal
2021 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 18
Studieort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-29304
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Våren 2021
Normal
2021 - 2024
Ej öppen *
Antal platser: 18
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-29303
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)