Sök

Socionomprogrammet 210 hp

Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. Du kan vara med och jobba för att minska de
sociala problem som uppkommer och för att ge stöd till de som behöver det.

Teori, praktik och personlig utveckling

I socionomprogrammet strävar vi efter att koppla ihop teori om människan och samhället med praktiska färdigheter och personlig utveckling. Studieuppgifterna bygger på att skapa förståelse för sociala problem och förändringsprocesser i nära anslutning till fältets praktik. Under utbildningen läggs också vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion och samverkan med studiekamrater och lärare.

En kompetens som efterfrågas mer och mer

Socionomer arbetar till exempel inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, kriminal- och missbruksvård eller som kurator inom skola och sjukvård. Socionomer finns också inom privata organisationer som bedriver socialt arbete. Efterfrågan på socionomer är stor, framför allt beroende på kommande pensionsavgångar.

Studieortsbaserad distans

Utbildningen bedrivs på heltid och du ingår i en fast studiegrupp på den ort där du antas. Från och med höstterminen 2018 gäller följande studieorter: Gävle, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Norrtälje. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan samt i genomsnitt 1 gång i veckan närvara vid examinationer på Högskolan i Gävle.

Programmet ger dig också behörighet till studier på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Socionomprogrammet är en akademisk utbildning där Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en kurs inom programmet. VFU-kursen är en handledd kurs utanför Högskolan.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval
Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Under rådande pandemi behöver vi minska antalet fysiska sammankomster. Det innebär att webbkamera kan komma att krävas oavsett vilken utbildning som läses. Det är examinator som avgör om tentamen ska ges med Zoom-övervakning. Du kommer att få information från din lärare om hur just din tentamen ska ges.
Läs mer om tentamen via Zoom under pandemin

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2022
Distans
2022 - 2026
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19323
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2022
Distans
2022 - 2026
Ej öppen *
Antal platser: 36
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19327
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2022
Distans
2022 - 2026
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Söderhamn
Anmälningskod: HIG-19324
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2022
Distans
2022 - 2026
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19325
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2022
Distans
2022 - 2026
Ej öppen *
Antal platser: 12
Studieort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-19326
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)