Sök

Kurser inom programmet

Programnamn

Socionomprogrammet 210 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Socialt arbete och sociala problem 15 hp
Område Socialt arbete

Kursen ingår i socionomprogrammets basblock.
Kursen ger ur sociologiskt perspektiv en grundläggande introduktion till socialt arbete som professionsområde och som akademiskt ämne.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Utredningsmetodik och fördjupad rättskunskap i socialt arbete 15 hp

Under kursen studeras de viktigaste lagarna inom socialrätten som bland annat socialarbetare behöver i sin tjänsteutövning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Årskurs 4

Termin 1
Samtal med barn 7.5 hp
Område Socialt arbete

Kursen vänder sig främst till dig som möter barn i din yrkesroll. Kursen syftar till att förbättra förmågan att lyssna på barns berättelser, att tolka barns vilja och åsikter, att förstå barns tankar, samt att väga in barnets perspektiv och åsikter i beslut och åtgärder. Kursens syfte är också att fördjupa kunskapen om barns utveckling ur ett psykologiskt och socialt perspektiv, samt att behandla teorier och metoder rörande samtal med barn.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)