Sök

Socionomprogrammet 210 hp

Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Utbildningen betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen.

Om utbildningen

Utbildningen ges under de första sex terminerna på grundläggande nivå och inleds med ett basblock under första året. Därefter ges fortsättningsblocket som omfattar 1½ år och utbildningen avslutas med påbyggnadsblocket det sista året. Den avslutande terminen består av kurser på avancerad nivå. I programmet ingår ämnen som bl.a. socialt arbete, social omsorg, sociologi, psykologi, organisation och ledarskap samt rättsvetenskap. I socialt arbete ingår verksamhetsförlagd utbildning där du kan integrera dina teoretiska kunskaper med praktiskt arbete med människor. Praktikplatser erbjuds inom Gävleborgs län.

Utbildningen bedrivs på helfart och du ingår i en fast studiegrupp vid lärcentra på den studieort där du antas. Du förväntas närvara på din studieort 1-2 gånger i veckan. Arbetet i din grupp på studieorten kan innebära föreläsningar via webbkonferens, obligatoriska grupparbeten, lärarledd handledning, seminarier m.m.

Aktuella studieorter fr.o.m. höstterminen 2023 är Gävle, Bollnäs, Hudiksvall och Söderhamn.

Introduktion av kurser sker i Gävle eller via distansöverbryggande teknik. Seminarier, examination och annan undervisning kan förläggas till Gävle upp till 12 gånger per termin. Mer i vissa kurser och mindre i andra. I Gävle får du möjlighet att möta hela din klass och ingå i andra konstellationer som ger nya perspektiv på det du har läst och arbetat med i din studiegrupp.

I undervisningen tillämpas problembaserat lärande vilket bl.a. innebär deltagande i studiegruppens arbetsuppgifter och att du tränas i att tillämpa och relatera teoretisk kunskap till det sociala fältets frågor och problemställningar.

Det problembaserade lärandet syftar bl.a. till att integrera vetenskapligt kunskapssökande med det sociala arbetets arbetssätt. Pedagogiken medger goda möjligheter för dig att bli förberedd för den kommande yrkesfunktionen. Stor vikt läggs vid att du utvecklar en empatisk förmåga för att kunna möta människor i utsatta livssituationer.


Du kan bedriva del av utbildningen utomlands, och utbildningen förbereder för vidare studier på magister-, master- och forskarnivå.

Efter utbildningen

Som socionom arbetar du t.ex. inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, som kurator, familjerådgivare, kriminalvården, social omsorg, inom missbruksvård, i ledande befattningar inom omsorg om äldre och funktionshindrade och med myndighetsutövning m.m. Frivilligorganisationer och den privata sektorn efterfrågar i allt större utsträckning socionomer.

Examen

  • Socionomexamen

Mer information

Utbildningsplan

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1 b eller 1a1 + 1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Anmälan *
Hösten 2023
Distans
2023 - 2027
Antal platser: 36
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-19327
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2023
Distans
2023 - 2027
Antal platser: 12
Studieort: Hudiksvall
Anmälningskod: HIG-19323
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2023
Distans
2023 - 2027
Antal platser: 12
Studieort: Bollnäs
Anmälningskod: HIG-19325
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2023
Distans
2023 - 2027
Antal platser: 12
Studieort: Söderhamn
Anmälningskod: HIG-19324
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:
Hösten 2023
Distans
2023 - 2027
INSTÄLLD
Antal platser: 12
Studieort: Norrtälje
Anmälningskod: HIG-19326
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmälan:

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-08-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)