Sök

Miranda Olander

Alumn, Socionomprogrammet
Examensår: 2019

Nuvarande arbetsplats och yrke: Socialsekreterare på Försörjningsstödsenheten i Gävle kommun, inriktning rehabilitering/missbruk.

Det bästa med mitt yrke är att få hjälpa människor komma närmare sina mål i livet.

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval:
Mitt arbete innebär att jag månadsvis beslutar om ekonomiskt bistånd samt arbetar och motiverar mina klienter mot självförsörjning på olika sätt. Det kan vara genom studier, sjukersättning, lön etc. Är personen i ett missbruk jobbar jag motiverande för att personen ska ta sig ur missbruket och jobba mot sina mål i livet.

Vägen hit började när jag i gymnasiet insåg att människor i min närhet kände tryggheten i att komma till mig och dela med sig av sina problem. Jag insåg då att det var människor jag ville arbeta med. Jag fick senare information om att socionom var det yrket som i stor utsträckning innebar socialt arbete med människor, och då beslutade jag mig för att söka den utbildningen på Högskolan i Gävle.

Vad är det bästa med ditt yrke:
Det bästa med mitt yrke är att få hjälpa människor komma närmare sina mål i livet. Det kan handla om stora som små mål, ta en promenad dagligen eller söka ett arbete man alltid velat söka. Även tacksamheten och glädjen man får över att man finns där och stöttar dem genom tuffa processer eller olika delar av livet får mig att älska mitt arbete.

Hur har dina studier på HiG påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit?
Mina studier på Högskolan i Gävle har fått mig att lättare kunna förstå vad det är inom socialt arbete jag vill arbeta med då man som Socionom har oändliga möjligheter. Det blev lättare för mig att bestämma mig för antingen en viss åldersgrupp eller specifika sociala problem jag ville arbeta med.

Känner du att du har nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?
Absolut, utan Socionomexamen hade jag inte kunnat känna samma trygghet i mig själv som jag har nu. Att veta att jag har utbildat mig i nästan 4 år för specifikt socialt arbete visar att det är detta jag vill arbeta med och att jag har kämpat för att komma hit. Det tror jag att mina klienter också kan känna sig trygga med att veta.

Vad minns du särskilt från din studietid? (gärna något som kan inspirera andra studenter.)
Det jag minns mest från min studietid är åren jag arbetade som studentambassadör för Högskolan i Gävle. Det var det roligaste arbetet jag haft och det var även otroligt lärorikt. Det arbetet kan jag använda mig av i arbetet som Socionom och även i andra sammanhang. Under hela studietiden har jag även träffat massa nya människor som varit klasskamrater och även framtida kollegor som har gett mig mycket glädje genom åren.

Vilka är dina framtidsplaner?
Mina framtidsplaner är att fortsätta arbeta på Försörjningsstödsenheten i några år till, men sedan har jag tankar om att arbeta mer mot antingen missbruk inom öppenvård eller Utredningsenhet vuxen. Jag har också tankar om att arbeta mot ungdomar och unga, som t ex skolkurator eller kurator inom vården. Även tankar att arbeta som civil utredare hos polisen finns som ett framtida mål. Men med alla nya arbeten så kräver det också att jag känner en trygghet i att jag har tillräckligt med erfarenhet för att klara av arbetet bra, och det kräver både tid och utmaningar.

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2021-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)