Gå till eugreenalliance
Sök

Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

I denna managementutbildning fördjupas dina kunskaper om strategier och metoder för utformning och ledning av hållbara och innovativa försörjningskedjor (supply chains) och innovationsprocesser med sikte på tillämpningar i både nya och etablerade företag.

Om utbildningen

Förmågan att ständigt utveckla och förnya verksamheter är av avgörande betydelse i dagens näringsliv. Hur sådana innovationsprocesser i företag kan ledas är därför kärnan i denna utbildning. En fråga är hur vi kan utnyttja nya metoder och tekniker för att effektivisera logistiken och samarbetet mellan företag? Andra frågor som tas upp i utbildningen gäller genomförandet av utvecklings- och förändringsprocesser. Hur kan vi leda och stödja utveckling av nya produkter och uthålliga processer? Hur ska innovativ verksamhet organiseras och vilka ledningssystem kan användas?

Programmets ambition är att skapa en helhetlig förståelse, med inriktning på ökad kunskap om hur företag, och deras försörjningskedjor, kan göras mer effektiva samtidigt som de bedriver ett mer långsiktigt innovationsarbete. Fördjupningarna inom programmet handlar framförallt om avancerade logistiska tillämpningar och om ledning av innovationsprocesser, inriktat på såväl produkter/tjänster som olika former av organisationer och ledningssystem. Programmet innehåller också en fördjupning i utformningen av kvalitets- och miljösystem och även simuleringsteknik.

Programmet är anpassat för internationella studenter. Du kommer att läsa flera av fördjupningskurserna tillsammans med engelskspråkiga studenter och kurserna ges då i sin helhet på engelska, vilket öppnar stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och kontakter som är värdefulla för ditt framtida yrkesliv. För magisterexamen krävs 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom huvudområdet Industriell ekonomi.

I programmet läser du följande kurser:
\- Strategier och principer för effektiv logistik
\- Innovation management and processes
\- Industriell projektledning
\- Simuleringsteknik för logistiksystem
\- Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik
\- Strategisk ledning för hållbar utveckling
\- Vetenskapliga metoder för industriell ekonomi
\- Examensarbete

Efter utbildningen

Ambitionen med magisterexamen är att göra dig väl förberedd för avancerade och ledande befattningar på företag, särskilt efter det att dina kunskaper från utbildningen kompletterats med operativ erfarenhet. Dina kunskaper om såväl logistiska möjligheter som metoder för ledning av innovationsprocesser och verksamhetsutveckling är användbara inom hela näringslivet. Utbildningen ger behörighet för antagning till forskarutbildning. Du får i många kurser tillfälle att arbeta problembaserat i projekt, ofta i anslutning till företag eller andra organisationer, utifrån varierande perspektiv.

Examen

Magisterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2024

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19701

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2024

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19710

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)