Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i Energisystem 60 hp

Framtiden behöver fler tekniskt utbildade för att möta kraven på effektiv energianvändning och förnybar energi. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om energisystem, både regionala, industriella och byggnaders.

Hållbara energisystem är vad framtiden behöver

För att skapa en hållbar livsmiljö ska dagens energisystem effektiviseras både när det handlar om användning och produktion av energi.

Många arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta som ingenjör inom konstruktion, utveckling, projekt­ering, entreprenad och förvaltning. Energibolag, konsultföretag, industrin, fastighets­branschen m.fl. har en stor efterfrågan på ingenjörer för att utveckla framtidens energi­system.

Arbetsmarknad med långsiktiga behov

Efterfrågan på studenter med examen inom energiområdet är för närvarande stor och bedöms bestå under en längre tid. Skälen är generationsväxling och stort intresse från samhället att skapa uthålliga energisystem, det vill säga att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt med hänsyn till ekonomi, miljö och energi.

Var med och bidra till att nå FN:s globala mål

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av FN:s globala mål, framför allt följande: Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infra­struktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbar energi för alla

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbara städer och samhällen

Kontakt

Utbildningsledare

Nawzad Mardan
nawzad.mardan@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)