Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i Energisystem 60 hp

Ett lands infrastruktur bygger på ett väl fungerande energiförsörjningssystem. Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det är dock knappast troligt att morgondagens energikällor är desamma som de vi har idag.

Om utbildningen

Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är därför en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen i Sverige och andra länder. Nya miljövänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor skall hanteras i sitt rätta perspektiv.

Energibranschen är under kraftig omvälvning och en avreglerad och framförallt internationaliserad elmarknad är bara en del av en spännande vitaliseringsprocess. Energi är ett mycket stort arbetsområde där energibehov i olika länder med olika klimat skall tillfredsställas med ofta helt olika förutsättningar. Detta innebär möjligheter att arbeta med en mängd olika nya, miljövänliga, effektiva och innovativa tekniklösningar och system på en marknad som är global.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha så breda kunskaper att du kan verka som generalist inom energiområdet och även som specialist inom valda områden. Du skall även besitta sådana kunskaper så du kan analysera nya avancerade problemställningar. Genom att utbildningen ges på engelska får du språkkunskaper som ger dig möjlighet att arbeta internationellt. Utbildningen ges på helfart. Utbildningen leder till en teknologie magisterexamen med inriktning mot energisystem. Den erhållna examen är jämförbar med internationella examina.

Kurser i programmet
Energy Systems 7,5 hp
Building Energy Systems 7,5 hp
Renewable Energy Resources 7.5 hp
Energy Management 7,5 hp
Industrial Energy Systems 6 hp
Energy Systems Optimisation and Simulation 6 hp
Scientific Methods and Writing in Energy Engineering 3 hp
Thesis Project 15 hp

MER INFORMATION
Ph. D. Nawzad Mardan, nadman@hig.se

Efter utbildningen

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha så breda kunskaper att du kan verka som generalist inom energiområdet och även som specialist inom valda områden. Du skall även besitta sådana kunskaper så du kan analysera nya avancerade problemställningar. Genom att utbildningen ges på engelska får du språkkunskaper som ger dig möjlighet att arbeta internationellt.

Examen

Magisterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19712

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2025

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19703

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)