Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp

Magisterprogrammet i elektronik med inriktning mot automationsteknik är ett ettårigt program där behörigheten är en grundexamen om 180 hp, kandidatexamen eller motsvarande. Programmet ges i sin helhet på engelska och distans.

Om utbildningen

Målet med programmet är att ge studenten avancerade kunskaper i elektronik med inriktning mot automationsteknik. Studierna baseras på tidigare studier på kandidatnivå inom elektronik eller fysik, elektronikingenjörsutbildning eller motsvarande. En avancerad teoretisk utbildning erbjuds, med övningsuppgifter, laborationer och projekt med moderna metoder.

Programmet är uppbyggt av följande kurser:
Sensorer och mätteknik 7,5 hp
Statistisk signalbehandling 7,5 hp
Flervariabel och olinjär reglerteknik 7,5 hp
Digital bildbehandling och datorseende 7,5 hp
Avancerad digital styrning 7,5 hp
Robotik 7,5 hp
Examensarbete för magisterexamen i elektronik 15 hp

Efter utbildningen

Målet med studierna inom programmet är att studenten ska kunna arbeta med avancerade tekniska arbetsuppgifter inom för området relevanta företag samt kunna fortsätta studera på forskarnivå.

Examen

Magisterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 30

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19702

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Halvfart

Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19711

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)