Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Ett lands infrastruktur bygger på ett väl fungerande energiförsörjningssystem. Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det är dock knappast troligt att morgondagens energikällor är desamma som de vi har idag. En tillämpningen i detta program är mot inneklimat och hur människor, maskiner och produkter upplever detta. Programmet ska hantera både termiska faktorer och upplevelsefaktorer.

Om utbildningen

Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är därför en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen i Sverige och andra länder. Nya miljövänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens forskare och ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Programmet ger grundläggande kunskaper om analyser, numeriska beräkningar och experimentella undersökningar inom värmeöverföring och strömning i avsikt att ta fram uthålliga metoder för energieffektiva systemlösningar för ventilation, uppvärmning, kylning och klimatisering. Kunskaperna i kurserna inom programmet kommer att tillämpas inom såväl bebodda (kontorslokaler, industrilokaler med flera) som obebodda (radiobasstationer, kylning av elektronikkomponenter) med flera miljöer.

Den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor skall hanteras i sitt rätta perspektiv.

Energibranschen är under kraftig omvälvning och en avreglerad och framförallt internationaliserad elmarknad är bara en del av en spännande vitaliseringsprocess. Energi är ett mycket stort arbetsområde där energibehov i olika länder med olika klimat skall tillfredsställas med ofta helt olika förutsättningar. Detta innebär möjligheter att arbeta med en mängd olika nya, miljövänliga, effektiva och innovativa tekniklösningar och system på en marknad som är global. Det officiella språket i hela studien är engelska. Det finns inga begränsningar relaterade till geografiskt läge.

Programmet är ett distansbaserat utbildningsprogram och alla kurser kan följas online (föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga online på ett webbaserat inlärningssystem). Vissa kurser har dock tillfällen som seminarier eller projektpresentationer som examinationsmoment där studenten behöver vara synligt och muntlig närvarande online.MER INFORMATION
Ph. D. Nawzad Mardan, nadman@hig.se

Efter utbildningen

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha så breda kunskaper och djupa att du kan verka som generalist inom energiområdet och även som specialist inom valda områden. Du skall även besitta sådana kunskaper så du kan analysera nya avancerade problemställningar. Genom att utbildningen ges på engelska får du språkkunskaper som ger dig möjlighet att arbeta internationellt. Utbildningen ges på helfart. Utbildningen leder till en modern två-årig masterexamen i Energisystem.

Examen

Masterexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19706

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 20

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19716

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)