Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur Masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap är kopplat till de globala målen.

Hållbara städer och samhällen
I kurserna introduceras hur samhälls- planeringsproblem kan hanteras genom praktiska tillämpningar av geografiska analyser och olika GIS-metoder. Exempel på detta kan vara att hitta lämpliga platser för byggprojekt, analysera rörlighet, visualisera olika scenarier och identifiera riskområden.

Ekosystem och biologisk mångfald
Problemlösning relaterat till tillämpning av GIS- och fjärranalystekniker, samt användning av olika geodata lärs ut och appliceras i de olika kurserna för att hjälpa till att förstå, analysera och behandla spatiala aspekter av problem kopplade till miljön och ekosystemet. Utveckling av tekniska lösningar som använder GIS och/eller fjärranalys för att hantera miljöproblem utgör också viktiga delar av studenternas projektarbete.

Bekämpa klimatförändringarna
Modellering och genomförande av sårbarhets- och riskbedömningar utgör några av de centrala aspekterna i programmens kurser. På grund av stor oförutsägbarhet av magnitud och effekt av översvämningar, skogsbränder, orkaner/tyfoner, osv., i samband med klimatförändringar, är identifiering av platser under potentiell risk att drabbas viktigt. Genom modellering, kartläggning och visualisering får studenterna betydande kunskaper som kan hjälpa till att hantera områden som är under risk för klimatrelaterade katastrofer och för att minska deras möjliga konsekvenser.Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)