Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp

Vill du jobba med framtidens arbetshälsa? Idag arbetar många hemifrån, äldre måste stanna längre i arbetslivet och sjuk­skriv­ningar på grund av stress fortsätter att stiga. Med en strate­gisk utbildning inom arbetshälsovetenskap kan du se helheten och ta dig an många viktiga utmaningar.

Ett hållbart arbetsliv

Vårt arbete är en stor del av livet och påverkar hur vi mår. Som arbetshälsovetare fokuserar du på ett viktigt område för folkhälsan. Du jobbar med ett hållbart arbetsliv; hållbarhet är viktigt då arbetslivet påverkar vårt mående även när vi blir äldre.

Programmet på Högskolan i Gävle är unikt. Här fokuserar vi på hälsa i arbetslivet, som i sin tur kan påverka arbetsprestation, kvalitet, säkerhet och produktivitet. Ämnet är brett och du får arbetshälsovetenskap och arbetsmiljöfrågor belyst från olika håll. Både lärare och studenter bidrar till denna bredd, då de flesta har olika bakgrund och erfarenhet. Arbetslivet är i ständig förändring. Här blir du alltid uppdaterad, eftersom vi har ett nära samarbete med högskolans forskning.

Bred och flexibel utbildning

I programmet får du kunskaper som är användbara i arbete med personal- och arbets­livs­frågor i företag och organisationer. Som hur människan reagerar på fysisk och psykisk belastning och hur vi kan förebygga arbetsskador. Du får också fördjupa dig i vilka arbetsmiljörättsliga regler som gäller och hur arbetet kan organiseras för att medarbetarna ska må bra.

Programmet passar även dig som bor på annan ort, eller kanske jobbar deltid. Du läser på distans och kan välja mellan hel- eller halvfart. Det går även att avsluta efter halva studietiden och få en magisterexamen.

Ditt framtida yrke

Efter programmet kan du arbeta med personal-, arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor i företag och organisationer av olika storlek. Dina arbetsuppgifter kan därför variera. Från att åtgärda risker i arbetsmiljön till att arbeta strategiskt med organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor. Du kan jobba inom företagshälsovård, som arbetsmiljö­konsult, som stöd till ledningen i arbetsmiljöfrågor, processledare eller inom HR.

Programmet ger också grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå. Vid Högskolan i Gävle finns till exempel forskarutbildning inom hälsofrämjande arbetsliv.

Arbetsmarknad

Det finns behov av personal som har uppdaterad kunskap om systematiskt arbetsmiljö­arbete. Behovet ser inte ut att minska. Företag och organisationer behöver kompe­tensen för att skapa en hållbar arbetsmiljö som tilltalar både befintlig personal och nya medarbetare. Allt fler arbetsgivare känner till hur viktigt det är att fokusera på social hållbarhet.

En god arbetshälsa ger en konkurrensfördel, både för att rekrytera och behålla personal. Många ser även kopplingen till prestation och kvalitet. Om medarbetarna mår bra så presterar de bättre. Dessutom har vi ett arbetsliv i förändring. Detta innebär många spännande uppdrag för framtidens arbetshälsovetare.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)