Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp

Masterprogrammet i elektronik med inriktning mot automationsteknik är ett tvåårigt program där behörigheten är en grundexamen om 180 hp, kandidatexamen eller motsvarande. Programmet ges i sin helhet på engelska.

Om utbildningen

Målet med programmet är att ge studenten avancerade kunskaper i elektronik med inriktning mot automationsteknik. Studierna baseras på tidigare studier på kandidatnivå inom elektronik eller fysik, elektronikingenjörsutbildning eller motsvarande. En avancerad teoretisk utbildning erbjuds, med övningsuppgifter, laborationer och projekt i ett modernt, välutrustat laboratorium.

Programmet är uppbyggt av följande kurser:
\- RF mätteknik
\- Tillämpad mekanik
\- Trådlösa sensornätverk
\- Industriell statistik
\- Sensorer och mätteknik
\- Stokastiska processer
\- Statistisk signalbehandling
\- Flervariabel och olinjär reglerteknik
\- Avancerad digital styrning
\- Digital bildbehandling och datorseende
\- Robotik
\- Avancerade projekt i elektronik
\- Examensarbete på masternivå i elektronik

Efter utbildningen

Målet med studierna inom programmet är att studenten ska kunna arbeta med avancerade tekniska arbetsuppgifter inom för området relevanta företag samt kunna fortsätta studera på forskarnivå.

Examen

Masterexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19715

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2025

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19705

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)