Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

Masterprogrammet i socialt arbete ger fördjupade kunskaper i teorier, metoder och forskning inom socialt arbete. Utbildningen är inriktad mot hälsofrämjande arbetsliv och betonar människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle är framträdande i utbildningen.

Om utbildningen

Den första terminen inleds med två obligatoriska kurser om 15 högskolepoäng vardera. Den ena kursen ges inom vår forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv och den andra innehåller fördjupade kunskaper i forskningsmetoder i socialt arbete. Under den andra terminen har du möjlighet att välja kurser som intresserar dig om sammanlagt 30 hp. Under termin tre genomförs examensarbetet i form av en masteruppsats om 30 högskolepoäng. Under termin fyra ges på nytt möjlighet att välja kurser om 30 hp. Alla kurser ges på halvfart vilket gör att du som vill läsa på helfart kan samläsa flera kurser parallellt. Examensuppsatsen ges på helfart men möjlighet finns att skriva den på halvtid.

Antagna studenter som redan har läst avancerade kurser, t.ex. inom socionomprogrammet eller motsvarande kan få möjlighet att tillgodoräkna sig dessa i masterutbildningen.

Förutom de valbara kurser som ges inom masterprogrammet har du även möjlighet att välja bland de fristående kurser i socialt arbete på avancerad nivå som erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Undervisningsspråket är i huvudsak svenska med inslag av engelska. Det finns möjlighet att skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på engelska. Några valbara kurser bedrivs helt på engelska. I dessa kurser finns möjlighet att skriva individuell tentamen och andra individuella uppgifter på svenska.

Kunskapsinhämtandet sker genom litteraturstudier, seminarier, föreläsningar, fallstudier och handledning. Programmet ges som distansutbildning och ger behörighet till forskarutbildning. Distans innebär i detta fall att du beräknas vara på plats för seminarier och föreläsningar vid Högskolan i Gävle 2 till 5 ggr per termin .

Efter utbildningen

Programmet förbereder för kvalificerat socialt arbete samt ger behörighet till vidare studier på forskarnivå som erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Examen

Masterexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)