Gå till eugreenalliance
Sök

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjuksköterska är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och utvecklar kunskaper om den professionella omvårdnaden inom anestesisjukvård. Utbildningen innehåller omvårdnad 45 hp och medicinsk vetenskap 15 hp. Ett självständigt arbete ingår, där fördjupning inom ett eget valt område med inriktning mot anestesisjuksköterskans arbetsområde ska genomföras.

Programmet ges som campusutbildning och på helfart. I utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning som är förlagd till hela Gävleborgs län.

Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning anestesisjuksköterska ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen- Anestesi

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2024

Antal platser: 4

Studieort: Falun

Anmälningskod: HIG-19331

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2024

Antal platser: 8

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19318

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)