Gå till eugreenalliance
Sök

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och utvecklar kunskaper om den professionella omvårdnaden inom öppen hälso- och sjukvård. Utbildningen innehåller omvårdnad 52,5 hp och medicinsk vetenskap 22,5 hp. Ett själv­ständigt arbete ingår, där fördjupning inom ett eget valt område med inriktning mot distrikts­sköterskans arbetsområde ska genomföras.

Programmet ges som campusutbildning och på helfart. I utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning som är förlagd till hela Gävleborgs län.

Efter utbildningen

Förutom specialistsjuksköterskeexamen kan studenten efter uppfyllda kursfordringar ansöka om filosofie magisterexamen i omvårdnad.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen- Distriktssköterska

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2024

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19315

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)