Gå till eugreenalliance
Sök

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper från grundnivå och utvecklar kunskaper om den professionella omvårdnaden inom intensivvård. Utbildningen innehåller omvårdnad 45 hp och medicinsk vetenskap 15 hp. Ett självständigt arbete ingår, där fördjupning inom ett eget valt område med inriktning mot intensivvårdssjuksköterskans arbetsområde ska genomföras.

Programmet ges som campusutbildning och på helfart. I utbildningen förekommer verksamhetsförlagd utbildning som är förlagd till hela Gävleborgs län.

Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning intensivvård ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialistsjuksköterska inom intensivvård. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda både nationellt och internationellt.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen- Intensivvård

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)