Gå till eugreenalliance
Sök

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre är en utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen och magisterexamen i omvårdnad.

Om utbildningen

Utbildningen är på avancerad nivå och syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper för att kunna reagera och agera i relation till en äldre människas hälsotillstånd. Detta innebär att utbildningen fokuserar på evidensbaserad kunskap i omvårdnad men även medicinsk diagnostik och behandling samt rehabilitering.

Utbildningen innehåller omvårdnad 60 hp.
Programmet genomförs som halvfartsstudier och är nätbaserad.

Efter utbildningen

Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre ger dig framför allt kompetens för att arbeta som specialiserad sjuksköterska inom äldrevård i den kommunala hälso- och sjukvården, vid geriatrisk klinik eller annan verksamhet där goda kunskaper om äldre krävs. Möjligheterna att få arbete efter examen är goda.

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen- Vård av äldre

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19316

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)