Gå till eugreenalliance
Sök

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300 hp

Om utbildningen

Programmet omfattar 240- 300 hp. En examen med inriktning mot högstadiet omfattar 240 hp och mot gymnasiet 300 hp.

Examen ska innehålla två ämnen. Vid Högskolan i Gävle kan du läsa svenska, engelska, religionskunskap och matematik. Det finns också möjlighet att välja sitt andraämne vid ett annat lärosäte.

Programmet innehåller tre delar: Ämnesstudier 150-180hp,utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp (varav 15 hp avancerad nivå) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå som ingår i ämnesstudierna.

Programmet med ingångsämne mateamtik ges på distans. Distansstudier innebär att du studerar med hjälp av digitala hjälpmedel dagtid och heltid. Distansstudier innebär också att det är träffar på Högskolan i Gävle en till tre gånger per termin berodende på kurs.

Efter utbildningen

Behovet av utbildade och legitimerade lärare är stort. Efter utbildningen och avklarad examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Examen

Ämneslärarexamen

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2029

Antal platser: 10

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19672

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)