Gå till eugreenalliance
Sök

Automationsingenjör, Co-op 180 hp

Automationsingenjörens huvudsakliga uppgift är att se till att en maskin eller utrustning automatiskt utför en uppgift på ett effektivt och säkert sätt. Det innebär att du som har en utbildning inom el, styr och reglerteknik samt robotik arbetar i en miljö i nära samarbete med andra yrkesgrupper inom t.ex. mekanik och data. Automationsingenjörer är idag en eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden. Du kan välja att läsa utbildningen som en traditionell högskoleingenjörsutbildning om tre år eller med Cooperative Education, Co-op, som omfattar fyra år.

Om utbildningen

En automationsingenjör arbetar vanligtvis med datorbaserade styrsystem i gränslandet mellan elektriska och mekaniska system. Därför är utbildningar till automationsingenjör vanligtvis baserade på maskinteknik eller elektroteknik. Hos oss är utbildningen baserad på huvudområdet elektroteknik. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i automation, matematik och ellära. Successivt fördjupas studierna inom matematik och elektroteknik där mätteknik, elkraft och reglerteknik är centrala kurser. Moderna automationssystem är datorbaserade och det gör att kunskaper inom programmering och datakommunikation är eftertraktade. Som automationsingenjör är det också av vikt att ha kännedom om de processer som ska automatiseras och därför ingår kurser i energisystem och maskinteknik i utbildningen. Programmet avslutas med kurser i automationssystem och robotteknik innan examensarbetet.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Efter utbildningen

Automation finns inom i stort sett all process- och tillverkningsindustri. De större bolagen har egna avdelningar för automation. Dessutom finns det en arbetsmarknad hos företag med specialkompetens inom automation. Det gäller såväl företag som utvecklar och tillverkar styrsystem samt konsulter som ofta anlitas vid stora ny- och ombyggnationer, då den egna personalresursen inte räcker till. Automation är inte begränsad till industrin, det finns i överallt i vår vardag såsom robotar i vår hemmiljö och i värme- och ventilationssystem.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 20

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19200

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)