Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Automationsingenjör (Co-op) är kopplat till de globala målen.

Utbildningen kan speciellt kopplas till tre av FN:s globala mål:

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Hållbara städer och samhällen

Hållbar energi för alla Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de klimatutmaningar världen står inför idag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster. Utbildningen till automationsingenjör kommer att ge dig såna kunskaper som krävs för att minska energianvändningen i olika processer och hela anläggningar samt kunna införa andra tekniska lösningar för att minska klimatavtrycket.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta de utmaningar som vi står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara. Kurser i bland annat robotteknik, underhållsteknik och automationssystem kommer att ge dig den förmåga som behövs för att bidra till en säker arbetsmiljö och att minimera industriella processers miljöbelastning utan att kompromissa med säkerhet, tillförlitlighet och kvalitet.

Hållbara städer och samhällen Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, en andel som stadigt ökar. Därför behövs en stadsutveckling för att göra städerna säkra, hälsosamma och hållbara för framtiden. I kurser som elektronik och mätteknik och reglerteknik lär du dig metoder och arbetssätt för att till exempel genom fastighetsautomation styra och optimera inomhusklimatet i byggnader och därmed öka människors livskvalitet och minska samhällets klimatpåverkan.

 

Kort och gott, som automationsingenjör gör du skillnad och gör vårt samhälle mer hållbart.

Läs mer om FN:s globala mål här

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)