Gå till eugreenalliance
Sök

Byggnadsingenjör 180 hp

Byggprocessen omfattar hela byggnadens livstid - från utveckling av en idé, via konstruktion, byggande och förvaltning, till slutlig rivning. Byggnadsingenjörer med kunskap om hållbart byggande behövs genom hela processen för att hantera t.ex. miljökrav vid byggandet.

Om utbildningen

Byggnadsteknik är det centrala området i programmet. Kurserna är uppdelade i delområdena bärande konstruktioner, byggnadsfysik, byggnadsmateriallära och husbyggnadsteknik. I området arkitektur behandlas tillblivelseprocessen: vad som skall byggas, för vem, på vilket sätt, allt integrerande den estetiska utformningen. Därtill innehåller området tekniker för att kommunicera dessa idéer på ett begripligt sätt för övriga berörda inom byggnadsprocessen. Inom programmet tillämpas miljöteknik inom byggnadsområdet. Det innebär att byggnaders interna och externa miljöpåverkan analyseras utifrån flera perspektiv; ny/ombyggnad respektive befintliga hus, bostäder och lokaler.

Du får i dina studier inblick i högskolans forskning inom energiområdet kopplat till byggnadens energisystem. Du läser några kurser inom energiområdet som har stor koppling till studierna inom byggnadstekniken.

Nästan all verksamhet i byggbranschen bedrivs i projektform. Under studietiden får du jobba med några projekt och testa på olika roller som finns i projektgrupper. Du kommer att lära dig hur rollerna är beroende av varandra och hur samarbetet i gruppen kan utvecklas. Planering, ledning, konflikthantering och dokumentation är viktiga delar som du får kunskap om.

Examensarbetet, som du gör ensam eller tillsammans med en studiekamrat, genomförs på ett företag eller inom ett forskningsprojekt. Då fördjupar du dig inom ett område som du själv väljer.

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden för byggnadsingenjörer är god. Prognosen säger att stora pensionsavgångar beräknas ske. Du har en bred arbetsmarknad framför dig och kan arbeta med t.ex. projektering, ritning, beskrivning och konstruktion av byggnader. Eftersom du har en övergripande inblick i hela byggnadsprocessen kan projektledare vara en framtida arbetsuppgift. Arbetsgivare finns bl.a. inom olika tekniska konsultföretag, arkitektkontor, byggföretag, kommuner och fastighetsföretag.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 40

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19100

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)