Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Byggnadsingenjör är kopplat till de globala målen.

Utbildningen vilar på byggnadsteknisk grund och tre av FN:s globala mål är centrala:

  • Hållbar energi för alla
  • Hållbara städer och samhällen
  • Bekämpa klimatförändringarna

Det innebär att hållbarhetsaspekten tas med i alla delar av byggprocessen – från idéstadiet till förvaltnings- och rivningsskedet. Utbildningen ger dig som person stora möjligheter att kunna påverka utvecklingen i rätt riktning utifrån ett hållbarhets­perspektiv.

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Du lär dig projektera energieffektiva byggnader utifrån system- och hållbarhetsaspekter. Med ingenjörsfärdigheter som modellering, optimering och simulering lär du dig att skapa byggnader med minimal energianvändning och med god inomhusmiljö.

Ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv är en förutsättning för hållbart byggande. Du lär dig planera och anpassa byggnader för hållbar urbanisering.

Hållbart byggande är en förutsättning för att kunna möta dagens och framtida klimatförändringar. Du lär dig om hur miljöanpassad byggnadsteknik, som till exempel materialval och konstruktionslösningar, kan minimera klimatavtrycket.Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)