Gå till eugreenalliance
Sök

Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik är det enda i sitt slag i landet. Det inriktar sig framförallt mot insamling, hantering, analys och visualisering av geodata (lägesbunden information). Geodata spelar idag en mycket viktig roll för samhällsutvecklingen, bland annat för digitalisering och klimatanpassning. Den snabba utvecklingen av nya teknologier och globala samverkansformer gör också att det finns ett stort behov av kompetens inom området. Arbetsmarknaden förväntas bli mycket god.

Om utbildningen

Civilingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik omfattar fem års heltidsstudier och examen avläggs på avancerad nivå. Programmet ger efterfrågad kunskap och djup förståelse om geodata, tekniskt lantmäteri (mätningsteknik/geodesi), GIS (geografiska informationssystem), programmering, och hållbar stads- och samhällsutveckling.

Efter två gemensamma år väljer du inriktning, antingen mot tekniskt lantmäteri eller mot GIS. Förutom specialisering inom teknikområdet får du en bred utbildning och en god grund inom till exempel matematik, datavetenskap och samhällsbyggnad. Under den sista terminen på programmet utförs ett examensarbete.

Inriktning mot tekniskt lantmäteri
I denna inriktning specialiserar du dig mot metoder för insamling av geodata, vilket innefattar både traditionella och moderna mätningsmetoder (t.ex. GPS och andra satellitmetoder). Ett flertal av kurserna inriktar sig direkt mot geodesi, det vill säga läran om mätningar på jordens yta och dess närhet, vilka sedan tillämpas i kurser inom exempelvis fotogrammetri, laserskanning, byggmätning och fjärranalys.

Inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)
Här inriktar du dig mot analys av geodata, framförallt med hjälp av GIS, men även mot applikationsutveckling och geovisualisering. Specialiseringen är datavetenskapligt inriktad och tyngdpunkten ligger på utveckling och programmering av olika typer av applikationer baserade på geodata.

Efter utbildningen

Som civilingenjör inom lantmäteriteknik kan du arbeta som expert inom insamling, hantering, analys och visualisering av geodata. Dina arbetsuppgifter kan bli att utveckla nya mätningsmetoder eller ta fram applikationer för geodata, till exempel för mobiltelefoner. Du kommer att kunna bidra till en hållbar utveckling och göra samhällsnytta, men det finns även goda möjligheter att inrikta sig mot innovation och entreprenörskap. Självkörande bilar ställer till exempel mycket höga krav på såväl geodata som på positioneringen av bilen.

Examen

Civilingenjörsexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2028

Antal platser: 25

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19908

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)