Gå till eugreenalliance
Sök

Utbildningen och FN:s globala mål

Här kan du läsa om hur programmet Civilingenjör i lantmäteriteknik är kopplat till de globala målen.

Med avancerade kunskaper om geodata bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling.

De kunskaper om hantering och användning av geografisk information (geodata) som utbildningen ger, är av avgörande betydelse för att uppnå de flesta av FN:s 17 globala utvecklingsmål. Det gäller särskilt följande tre mål:


Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ökad tillgång till geodata i en välfungerande informationsinfrastruktur, kombinerat med snabb utveckling av ny kunskap och avancerad teknik, skapar möjligheter till innovation för att lösa våra samhällsutmaningar på ett så hållbart sätt som möjligt. Under utbildningen får du de avancerade kunskaper som krävs och genom projektarbeten i samverkan med näringslivet får du en bra förankring i verkliga problemställningar.

Hållbara städer och samhällen
Med fördjupade kunskaper om geodata kan du medverka till att ta fram metoder och applikationer för planering, utveckling samt förvaltning av hållbara och inkluderande städer och samhällen. Scenarieanalys och 3D-modellering i kombination med olika sensorer, AI, big data, IoT och mobilitetsdata, kan till exempel utnyttjas för att visualisera och ta fram förslag till en attraktiv utveckling av samhället.

Bekämpa klimatförändringarna
Vi måste ha förmågan att bedöma klimatförändringarna och den geografiska utbredningen av områden som riskerar att utsättas för till exempel skogsbrand, torka och översvämning. För detta krävs de kunskaper som utbildningen leder till om modellering och metoder för inmätning, analys och visualisering av geografiska data.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)