Gå till eugreenalliance
Sök

Dataingenjörsprogrammet 180 hp

Vårt samhälle och vardag fungerar allt oftare genom olika system och IT-lösningar. Som dataingenjör möter du därför fler utmaningar än ren programmering och ofta handlar det om att hitta lösningar där någon annan kanske upplever ett problem. Här skriver du koden framtiden behöver!

Om utbildningen

Idag räcker det inte längre för en dataingenjör att vara en skicklig programmerare. I takt med att vår värld blir alltmer datoriserad ökar behovet av kompetenta personer som kan planera, presentera, bygga och underhålla systemen som styr tekniken omkring oss. Även om programmering är det starkaste inslaget i utbildningen är det också viktigt att samtidigt lösa användarens problem så att funktionen blir så optimerad som möjligt.

Att kunna använda IT på rätt sätt ger en fördel i många olika befattningar, även inom icke traditionella IT-yrken. I dag efterfrågar en kraftigt växande arbetsmarknad dataingenjörer med en bred kunskapsbas inom allt från systemering, systemutveckling och programmering till problemformulering och projektledning. Därför finns dataingenjörer inom en mängd branscher som konsultverksamhet, industri samt i kunskaps- och tjänsteföretag. Exempel på växande arbetsområden är datasäkerhet, appar och molntjänster.

Eftersom utvecklingen inom IT-området sker i ett rasande tempo där tekniken ligger i spets krävs goda grundläggande kunskaper. Det är något som betonas i denna utbildning – samtidigt som vi använder specifika verktyg och miljöer för att ge dig som student god aktuell kunskap inom ämnesområdet.

Tidiga kontakter och inslag från näringslivet syftar också till att hålla utbildningen relevant och aktuell. Våra studenter får därför gästföreläsningar och projektkurser, där även alternativa arbets- och examinationsformer förekommer.

Under det första studieåret läser du olika grundläggande kurser inom främst datavetenskap och matematik men även lite elektronik. Andra året läses främst kurser inom datavetenskap och det sista året ägnar du åt fördjupade kurser och får därmed också den bredd och det djup som krävs av en kvalificerad ingenjör inom dataområdet.

Kurserna med större projektarbeten förbereder dig inför det avslutande examensarbetet genom höga krav på självständighet och kommunikationsförmåga, något som är mycket viktigt i det kommande arbetslivet. Möjligheter till internationella utbytesstudier finns i bland annat Australien (Southern Cross University i Lismore) och Tyskland (Universität Kassel i Kassel).

Efter utbildningen

Det finns ett stort antal tänkbara arbetsområden för dig som dataingenjör.

De flesta som går ut Dataingenjörsprogrammet får jobb inom utveckling av användarapplikationer och systemprogramvara, både som mjukvaruutvecklare och systemerare, men vanligt är även konstruktion av digitala styrsystem, kommunikationssystem, hårdvarusystem eller andra liknande system där någon form av IT förekommer.

Andra aktuella områden är nätverksadministration och datasäkerhet. Om du har elektronik som intresse kan exempelvis processingenjör vara ett tänkbart område. Försäljningsingenjör med fackkunskaper inom IT är ytterligare ett exempel. Teknisk journalistik och multimediala produktioner är andra tänkbara arbetsområden för dataingenjörer.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 40

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19104

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)