Gå till eugreenalliance
Sök

Datavetenskapliga programmet 180 hp

Är du kreativ och gillar kluriga utmaningar? Välkommen till det datavetenskapliga programmet! Här får du en bred utbildning i programmering och programvaruutveckling. Samtidigt läser du en rad kurser inriktade på geografiska informationssystem, GIS. Det ger dig stora möjligheter till ett spännande yrkesliv.

Programmering från grunden

Du behöver ingen erfarenhet av programmering innan du börjar hos oss. Det viktiga är att du är nyfiken. Programmering finns överallt. Oavsett om det gäller en mobil, dator, kaffemaskin eller ett flygplan - det mesta omkring oss behöver mjukvara för att fungera.

Snart har du kunskapen för att hitta smarta lösningar till framtidens datavetenskapliga och tekniska problem. Dessutom blir du kunnig på geografisk information. Du kan skapa program som är viktiga inom till exempel samhällsplanering, brandövervakning, blåljus, infrastruktur, transporter, ruttoptimering eller miljöövervakning.

Om programmet

Under dina tre år som student kommer du att lära dig metoder, problemlösning, algo­ritmer, programmering, databaser, webb, grafik och geografiska data. Och en hel del annat du har nytta av inför framtiden. Du jobbar både individuellt och med andra. Programmet leder till en kandidatexamen med datavetenskap som huvudområde. På Högskolan i Gävle kan du dessutom bygga en kompetens som är svår att hitta någon annanstans, eftersom en stor del av våra kurser kopplas samman med GIS.

Breddning mot GIS

Geografiska informationssystem handlar om att samla in, lagra, analysera, presentera och visualisera geografiska data och information. Idag räknar vi med att våra mobiler ska visa exakt var vi befinner oss eller var närmaste pizzeria ligger. Men GIS är större än så. Det används som ett verktyg i stora samhällsutmaningar - till exempel för att mäta våra glaciärer, bekämpa skogsbränder, tolka satellitdata och identifiera trender i vår omvärld.

En central plats inom GIS

Här i Gävle samlas många GIS-aktörer, forskare och företag som är världsledande med sina verktyg – till exempel Lantmäteriet och ESRI. Redan under utbildningen kliver du in i branschen. Bland annat genom gästföreläsningar, projekt och studiebesök.

Flera av de kurser som du läser inom programmet kopplas till GIS. Det ingår även fördjupningskurser inom visualisering, bildbehandling och bildanalys. När du visua­liserar skapar du bilder för att göra data lättbegripligt för andra. I bildanalys gör du tvärt om, där används digitala bilder för att analysera vad som sker.

Du behövs på arbetsmarknaden

Efterfrågan på kompetens inom det datavetenskapliga området är mycket stor och väntas fortsätta växa. Efter din examen har du breda kunskaper och kan arbeta inom alla möjliga områden som omfattar utveckling av programvara och mjukvarusystem – med en specialisering i utveckling av tillämpningar som använder geografisk infor­mation. Det finns även möjlighet till en internationell karriär.

Många yrken att välja bland

Våra studenter har fått arbeten inom en mängd olika yrkesroller. Till exempel som program­merare, applikationsutvecklare, IT/GIS-specialist, systemerare, teknisk projekt­ledare, webbdesigner, IT-support, IT-tekniker, IT-konsult och mycket mer.

Studera vidare

Vill du fortsätta att bredda och fördjupa dina kunskaper? Efter din examen är du behörig att söka ett masterprogram. På Högskolan i Gävle finns till exempel masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap. Efter detta har du möjlighet att satsa på en forskar­karriär. Hos oss finns en forskarutbildning inom geospatial informationsvetenskap.

Var med och bidra till att nå FN:s globala mål

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar som tar hänsyn till flera av de globala målen, framför allt målen om Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbar energi för alla.

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbara städer och samhällen.

Kontakt

Utbildningsledare

Ann-Sofie Östberg
ann-sofie.ostberg@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)