Gå till eugreenalliance
Sök

Datavetenskapliga programmet 180 hp

Datavetenskapliga programmet fokuserar på utveckling av programvara och system med särskild inriktning mot geografiska informationssystem (GIS). Idag är det stor efterfrågan på personer med denna unika kompetens som kan skapa applikationer till bland annat mobiltelefoner.

Om utbildningen

Modern kommunikationsteknik med surfplattor, smartphones och trådlöst internet har skapat möjligheter för utveckling och användning av avancerade applikationer som aldrig förr. Inte minst gäller det applikationer som på olika sätt använder geografisk position och annan information knuten till en plats. Nya tillämpningsområden växer ständigt fram och det har skapat ett stort behov av skickliga applikationsutvecklare som behärskar både IT och GIS. Programmet är framtaget just med tanke på detta och kombinerar kurser i system- och programvarudesign med kurser i hur geografiska data definieras, lagras och hanteras. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen i datavetenskap.

Under det första året läggs grunden med introduktionskurser i datavetenskap med programmering och mjukvarudesign kombinerat med användning av geografiska informationssystem för att på olika sätt analysera geografiska data som exempelvis vattenflöden, trafikflöden eller befolkningsmängder m.m. Detta knyts samman i utvecklingen av applikationer som visualiserar detta.

Arbetet under andra året är mer projektbaserat med utveckling av geografiska webbtjänster och GIS-applikationer för webben och smartphones. Samtidigt fördjupar du det tekniska kunnandet ytterligare med matematik, representation av geografiska data och olika referenssystem för positionering, en nödvändig teknisk bas för att du skall bli en skicklig applikationsutvecklare.

Under det tredje året utvecklas ditt kunnande kring grafisk visualisering - en central kompetens eftersom det mesta presenteras grafiskt i det här sammanhanget. Du får också lära dig mer om att analysera bilder som exempelvis satellitbilder. Tillsammans med en fördjupning i datautbyte mellan olika geografiska system är du sedan redo för den stora finalen - ditt examensarbete, där du med ett självständigt arbete tillämpar dina kunskaper och presenterar resultatet på ett vetenskapligt sätt.

Programmet är utarbetat i samråd med företrädare för branschen och genom den position som Gävle har i GIS-området så kommer du att ha goda möjligheter att arbeta med verklighetsanknutna projekt i kontakt med näringslivet. Högskolan i Gävle är också som enda lärosäte i Sverige utsett till EDC (ESRI Developer Center).

Efter utbildningen

Efter utbildningen väntar en bred arbetsmarknad där du med din speciella kompetenskombination har stora möjligheter att välja ett arbete som passar dig. Det finns ett stort behov av utveckling av applikationer och tjänster som inbegriper positionsdata. Samtidigt är din utbildning generell – du kan arbeta med mjukvaruutveckling inom vilket område som helst. Är du en person med entreprenörsegenskaper kanske du driver ditt eget företag inom några år.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19121

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)