Gå till eugreenalliance
Sök

Ekonomprogrammet 180 hp

Studier i företagsekonomi ger kunskaper om hur företag och organisationer etableras, utvecklas och förändras. Utbildningen har länge varit bland de största vid Högskolan i Gävle. Ekonomprogrammet leder till kunskaper inför arbete och förändringsprocesser inom företags och organisationers lednings- och ekonomifunktioner. Det ger också en plattform för att starta eget företag.

Om utbildningen

Ekonomprogrammet är ett sammanhållet treårigt program. Företagsekonomi är huvudområde med kurser i ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring och ledarskap och organisation. Andra ämnen i programmet är juridik, nationalekonomi och statistik. De första två åren är gemensamma för alla ekonomstudenter. Inför det tredje året kan du välja mellan två huvudspår: redovisning (externredovisning och verksamhetsstyrning) eller affärsutveckling (ledarskap och marknadsföring). Det första spåret riktar sig till dig som vill arbeta som revisor eller med redovisningsfrågor i företag eller andra organisationer. De kurser som ingår är: Financial Management C, Externredovisning C, Ekonomi- och verksamhetsstyrning C, Redovisningsteori C samt Beskattningsrätt I. Om du vill arbeta som revisor behöver du följande kurser: Redovisningsteori C, Externredovisning C och Beskattningsrätt I, men du kommer inte att bli auktoriserade revisor.

Det andra spåret är för dig som vill arbeta med marknadsföring, entreprenörskap, företagsledning och verksamhetsutveckling. I Affärsutvecklingsspåret ingår Brand Management C, Strategic Marketing C, Services Marketing C, Project Management C, Ledarskap och organisation C samt Sälj och affärsmannaskap C.

Programmet bygger på en kombination av projekt- och problembaserat lärande - en studieteknik som är mindre beroende av fixerade schematider och bestämda lokaler. Dessutom utnyttjas modern informations- och kommunikationsteknik, vilket ökar flexibiliteten i studierna.

Du kan välja att läsa en eller två terminer utomlands, eftersom programmet har ett omfattande kontaktnät för utbytesstudier med ett 30-tal universitet i Europa, Australien, Asien, Amerika och Afrika. Ekonomprogrammet ger dig en utmärkt grund för anställning i näringslivet, för att starta eget företag och för fortsatta studier mot en magister­­examen.

Ekonomprogrammet kan läsas på campus i Gävle eller online på distans.

Onlineprogrammet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. Först i slutet av tredje året (termin 6), i samband med seminarierna på det avslutande examensarbetet, behöver du komma till Gävle. Cirka hälften av kurserna har skriftlig salstentamen vilka du kan skriva vid universitet/högskola eller lokalt lärcentrum nära din hemort. Övriga kurser examineras via internet.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta inom det huvudspår som du valt. Är ditt val redovisning kan du t.ex. arbeta inom ekonomifunk­tionen i både privata och offentliga organisationer, som bankman, revisor och redovisnings­konsult eller inom skatte­förvaltning. Om du valt affärsutveckling kan du arbeta med internationellt arbete, verksamhets- och affärsutveckling, marknadskommunikation eller organisationsutveckling. Du kan göra det som anställd i privata och offentliga organisationer men också som egen företagare, administrativ chef och som konsult.

Examen

Ekonomie kandidatexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 60

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19815

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Hösttermin 2023
Distans
2023 - 2026

Antal platser: 60

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19816

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Vårtermin 2024
Normal
2024 - 2027

Antal platser: 60

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-29815

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

Vårtermin 2024
Distans
2024 - 2027

Antal platser: 60

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-29816

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)