Gå till eugreenalliance
Sök

Elektroingenjörsprogrammet 180 hp

Efterfrågan på utbildade elektroingenjörer finns i ett stort antal branscher med ett brett urval av arbetsuppgifter. Elektronik konstrueras och utvecklas för nuvarande och kommande behov inom bland annat energisektorn, fordonsindustrin och telekommunikationsområdet.

Om utbildningen

Överallt behövs ingenjörer som är väl förberedda att möta framtida teknikförändringar och inom få områden är teknikförändringarna lika omvälvande som inom det elektrotekniska området.
Elektroingenjörsprogrammet erbjuder en utbildning som ger förutsättningar för antingen ett brett urval av yrken inom ingenjörssektorn eller fortsatta studier.
Under det första året är kurserna av grundläggande karaktär såsom kurser inom matematik samt mer teknikspecifika inom programmering, analog och digital elektronik. Under de följande åren är kurserna allt mer specialiserade inom elektronikområdet. Inom utbildningen finns dessutom ett antal valbara kurser som gör att du kan bredda din utbildning efter dina egna önskemål.

I elektroingenjörsutbildningen varvas de teoretiska momenten med praktiska övningar som laborationer och projektarbeten. Laborationerna utförs i moderna laboratorier där stora möjligheter till att utveckla praktiska färdigheter erbjuds. Projektarbetena strävar till att ge en inblick i hur arbete i en projektbaserad organisation går till, om möjligt sker detta i samarbete med andra ingenjörsstudenter. Teori och praktik förbereder dig inför det avslutande examensarbetet som för utbildningens del är kronan på verket.

Möjligheter till internationella utbytesstudier finns i bland annat Elche (Spanien), Valencia (Spanien) och Aveiro (Portugal).

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Efter utbildningen

Som elektroingenjör kan du t.ex. arbeta med utveckling, konstruktion eller produktion inom ett stort antal områden alltifrån telekommunikations- och mikrovågsteknik till industriella automationssystem inom tillverkningsindustrin. Ett annat område är inom utveckling av digitala media där det behövs personer som kan implementera och underhålla den tekniska utrustningen.
Högskolan i Gävle erbjuder också möjlighet till fortsatta studier på något av de två masterprogrammen i elektronik med inriktningar mot telekommunikationsteknik respektive automationsteknik, se separata sidor i katalogen.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Mer information

Utbildningsplan

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2023
Normal
2023 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19105

Undervisningsspråk: Svenska

Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)